Olšanská ulice v novém

Pražská Olšanská ulice je důležitou městskou třídou, která se pyšní dobrým dopravním napojením, dostupností parků i dostatkem občanské vybavenosti. Přestože se nachází v širším centru hlavního města, neodpovídá kvalitou veřejných prostranství svému potenciálu. V oblasti je také diskutováno hned několik stavebních projektů, které nejsou vzájemně koordinovány. Rada hlavního města proto zadala Institutu plánování a rozvoje hl. města Prahy (IPR), aby zpracoval zadání pro vytvoření studie na rozvoj Olšanské ulice a jejího okolí.

Praha má ambice výrazně proměnit jak samotnou Olšanskou ulici, tak i nastavit budoucí směr rozvoje jejího okolí. V území, jehož středem prochází, je plánováno několik rozsáhlých stavebních investic, které jsou v různém stádiu přípravy. Jedná se například o revitalizaci veřejných prostranství, výstavbu bytových i administrativních budov, ale i o možnou demolici některých stávajících budov.

„Celé území od Olšanského náměstí až po plánovanou novou čtvrť na místě nákladového nádraží Žižkov, čekají velké změny. Hlavní osu této oblasti pak tvoří Olšanská ulice, která by se měla vhodně zapojit do okolní struktury a měla by být příjemná pro současné i budoucí obyvatele této lokality,“ říká náměstek primátora Petr Hlaváček.

Hlavními úkol IPR a potažmo vznikající studie bude zejména zkoordinovat veškeré investice, které v současné chvíli probíhají či se plánují. Cílem je nastavit objemovou a prostorovou regulaci pro plánovanou výstavbu v území a také prověřit kapacity této lokality. V neposlední řadě je třeba v okolí Olšanské ulice zlepšit podmínky pro cyklistickou a veřejnou dopravu a zajistit i lepší prostupnost celého území pro pěší.

„Začneme analýzami, které nám napoví, jak je na tom lokalita z hlediska dopravy nebo třeba kvality zeleně. Cílem je pak připravit podrobný plán včetně odhadu finančních nároků a komunikace s městkou částí Praha 3, Dopravním podnikem nebo například památkáři. Shoda nad takto důležitým územím je pro nás zásadní,“ říká Ondřej Boháč, ředitel IPR.
tisková zpráva IPR

Komentáře

  1. Čtenář Stavbawebu says:

    ˇZe by zvítězil výjimečně zdravý selský rozum a Olšanská by se /včetně tramvají natáhla přes tristní a nepoužívané nákladové nádraží a ty |supercenné| budovy skladů by šly dolů? To by bylo super, ale už vidím ty památkáře a hlavně aktivisty jak vyvádějí, alternativní |projektanty| s jejich galeriemi, ateliery a podobným |smysluplným| využitím těch ve skutečnosti zcela bezcenných a utilitárních budov a optimismus mě přechází.

  2. Čtenář Stavbawebu says:

    Na pohledu z vysilače je průkazně mimo měřítko zvětšena věž COTIN (výška i objem). Zřejmě účelové.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*