Osvětlení paláce ARA

V rámci plánované celkové rekonstrukce paláce ARA v Praze jsme byli přizváni k návrhu osvětlení fasády včetně nápisu na střeše budovy. Cílem bylo navrátit paláci původní neonové nasvětlení a vniknout mu současný a decentní charakter. Toto krásné zadání doprovázelo studium kvalitního stavebně historického průzkumu, který zpracovala Ing. arch. Martina Bártová. Protože z dobových fotografií nebylo možno přesně identifikovat font, který se na paláci v minulosti vyskytoval, byla provedena důkladná analýza dobových nápisů, které se ve 20. až 30. letech minulého století objevovaly na obchodních domech nejen v Praze ale i v celé České republice. 

Z této analýzy vznikla škála fontů, kterou bylo možno porovnávat s původním nápisem umístěným na paláci. Celý návrh byl průběžně konzultován s pracovníky památkového ústavu. Typografie vychází z nápisu, který byl umístěný na obchodním domě Bílá Labuť v ulici Na Poříčí. Tento font se původnímu nápisu na paláci ARA podobal nejvíce. Zároveň svým úzkým tvarem dobře zapadá mezi vertikály vystupující nad atiku střechy a podporuje celkovou proporci stavby. Součástí návrhu je i konstrukce, na kterou je nápis ARA ukotven. Snahou bylo, aby byla co nejméně rušivá a zároveň aby dostatečně odolávala silnému větru.


Charakter neonového osvětlení nepřebíjí architektonické ztvárnění budovy, kterou původně navrhl architekt Milan Babuška a následně architekt František Řehák. Náš návrh zvýrazňuje vertikální a horizontální členění paláce a podporuje jeho dominantní postavení na Jungmannově náměstí. 

Autorská zpráva
Foto: MgA. Petr Polák


Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*