Ozelenění křižovatky Malovanka

(ČTK) – Pražský magistrát koupí od dopravního podniku pozemek, aby mohl ozelenit křižovatku Malovanka, která je součástí tunelového komplexu Blanka. Smlouvu o smlouvě budoucí dnes schválili pražští radní. Bez ní by nebylo možné vydat stavební povolení pro stavbu konstrukcí pro popínané rostliny. Kolem ústí tunelu mají zmírnit hluk a emise. Cenu pozemku smlouva neuvádí.
Autorem projektu je Jiří Opočenský z atelieru OV – A (doplněno Stavbaweb).

Konstrukce zelených stěn je založena na nových základových konstrukcích, případně v některých místech je využito stávajících základových konstrukcí či železobetonových opěrných stěn, do kterých jsou nové konstrukce kotveny chemickými kotvami. Do základových konstrukcí jsou kotveny ocelové válcované nosníky IPE, které slouží k přenášení zatížení od vlastní tíhy zelených stěn a od zatížení větrem a sněhem. Dle výšky zelených stěn dosahují nosníky délky až 12 metrů. Mezi nosníky budou umístěny ocelové koše, které ponesou zeminu případně kamenivo s rostlinami. Z použitých druhů rostlin například hedera helix požaduje kamenivo, zatímco rostlina lonicera henrii, nikoli. Volba rostlin je závislá i na umístění z důvodů rozdílných požadavků stupně oslunění. Závlaha bude prováděna automaticky řízeným závlahovým systémem.

Křižovatka Malovanka leží v místě napojení Strahovského tunelu na tunelový komplex Blanka. Za odhadem 48 milionů korun v ní firma vybuduje stěny z ocelových profilů vyplněné ocelovou sítí, v níž porostou popínavé rostliny. Stavba má začít ve druhém pololetí tohoto roku.

Řešení situace si vyžádalo vedení Prahy 6, které spolu s občanskými sdruženími upozorňovalo na ekologickou zátěž u ústí tunelu Blanka. Zeleň má zmírnit hlukové i emisní znečištění.

Tunel Blanka je součástí městského okruhu, jeho výstavbu zahájila někdejší politická garnitura v čele s primátorem Pavlem Bémem (ODS). Proti původním předpokladům se práce prodražily zhruba o šest miliard korun. Stále se také odsouvá termín jeho otevření, posledním důvodem jsou navlhlé kabely, které bude nejspíš třeba vyměnit.

Doplněno Stavbaweb:
Studii na zkrášlení a zatravnění Malovanky od architektů Jiřího Opočenského a Štěpána Valoucha koupila Městská část Praha 6 a nechala ji od těchto architektů rozpracovat.Studie projektu vznikla již v roce 2010 v rámci výstavy "Městské zásahy" – kdy úkolem architektonických týmů bylo najít konkrétní místo veřejného prostoru v pražské městské zástavbě, které je z jejich pohledu problematické a architektonickým zásahem změnitelné k lepšímu.
O co jde? Na výstavě s názvem Městské zásahy Praha 2010, která se konala na jaře v uměleckém centru DOX, dva mladí  studenti architektury, Jiří Opočenský a Štěpán Valouch, prezentovali svou vizi zkrášlení a zatravnění Malovanky. Jejich návrh počítal s visutým parkem přímo nad křižovatkou, parkovými náměstíčky a lávkami pro pěší. Mezi lávkami by měla být napnuta síť, obrostlá břečťanem a psím vínem, které by tlumily hluk dopravy.
Jedna z variant zatravnění stavby počítá i s dutými pilotními sloupy, které by měly celý komplex zeleně a visutých lávek podpírat. V jejich útrobách by mělo vést schodiště pro zahradníky, kteří by tak touto cestou měli přístup k zeleni, rostoucí na výše zmíněné síti.
Podrobnosti projektu ve formátu PDF naleznete zde.
Studii si také můžete prohlédnout na stránkách autorů – atelieru OV – A.

Související články:

 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*