Park Tišnovka

Nový park se nachází na místě bývalé jednokolejné železniční trati spojující Brno a Tišnov. Po okupaci v roce 1938 začala rychlá stavba nové dvoukolejné trati Brno-Havlíčkův Brod, která byla otevřena v roce 1953. Bývalá Tišnovka pozbyla významu, některé úseky kolejí byly vytrhány. V místě parku nechala trať stopu v podobě rozšířeného náspu, z ulic téměř neviditelného, na kterém byla husovická výhybna.
V následujících desetiletích byly pozemky neudržované, porostlé náletovými dřevinami, část nesla stopy bývalých zahrádek. Přístup do lokality byl komplikovaný, pouze úzkou stezkou z ulice Svitavská.

Architektonické a provozní řešení
Park byl navržen jako relaxační, zejména pro seniory – pod parkem se totiž nachází dům s pečovatelskou a odlehčovací službou, jehož klienti mohou využívat parkové plochy, přístupné po nové pohodlné rampě. Pro seniory je v části parku navrženo místo s cvičebními prvky.
Železniční historie místa je přítomna v různých podobách. Připomínka Tišnovky se objeví jako pěší stezka, lemovaná kolejemi, procházející územím v téměř původní trase. V nejširším místě při stezce stojí víceúčelový altán – železniční zastávka. Zde se mohou návštěvníci seznámit s historií tratě Tišnovka, která je shrnuta na informačních tabulích. Díky nové elektrické přípojce je altán osvětlený a může tvořit zázemí pro drobné kulturní akce. Architektonický výraz i materiály jsou inspirovány železničním stavitelstvím, odpovídajícím době vzniku trasy, tzn. konci 19. století. Převládá ocel a dřevo. V centru parku před altánem je také prostor vyhrazený pro petanque.
Odstraněním terénního valu se z plošiny otevřel návštěvníkům nevídaný pohled na Brno směrem na východ. Ze zanedbaného dolíku mezi zahradami se stal přehledný prostor k relaxaci.

Autorská zpráva
Foto: Jan Vodička


 

Relaxační park Tišnovka
Autor: Vanda Štěpánová; spolupráce Hana Myšková; návrh zeleně Romana Turečková
Investor: Statuární město Brno, MČ Brno-sever

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*