Patrik Hábl a Jiří Příhoda se zaměří na vztah architektury a výtvarného umění

Druhý díl přednáškového cyklu spolku Pěstuj prostor, zaměřeného na průsečíky, společné jmenovatele i rozdíly mezi architekturou a designem, se soustředí na vztah architektury a výtvarného umění. Svá pojetí umělecké intervence do architektonického prostoru či utváření architektury „jinými prostředky“ přiblíží respektovaní čeští výtvarníci Patrik Hábl a Jiří Příhoda. Přednáška následovaná diskusí otevřenou dotazům veřejnosti se uskuteční v online formě ve středu 12. května 2021 od 18 hodin.

Jednoho z nejúspěšnějších současných českých malířů Patrika Hábla dlouhodobě zajímají fenomény obrazu, prostoru a měřítka. A také diváka. Se svými díly vstupuje do prostorů sakrálních, galerijních, veřejných i jiných. Pro svůj příspěvek zvolil několik ukázek svých prací z posledních sedmi let, kdy své obrazy vytvářel pro konkrétní místo a čas, ať už to bylo na týden, na 40 dnů, nebo na jeden večer. Většina uvedených instalací byla dočasné povahy. „Je důležité si uvědomovat, že pomíjivost patří nejenom k člověku, ale stejně tak i jeho stopě,“ upozorňuje Hábl.

Vizuální umělec a sochař Jiří Příhoda, jeden z laureátů Ceny Jindřicha Chalupeckého (1997), věnoval poslední desetiletí práci na instalacích či prostorových objektech, které si osvojují formosloví architektury a které mohou mít jisté utilitární funkce. Právě účel podle něj posouvá „sakrální“ vizuální umění k „profánnímu“ designu. Hranice mezi těmito dvěma disciplínami a přístupy je nicméně nejasná. „To pro mě představuje stejně silné téma jakým bylo v 90. letech 20. století a na přelomu milénia prostorové vnímání „rubu a líce“ naší existence a její konstrukce,“ uvádí Příhoda.

Přednáškovou sérii připravuje spolek Pěstuj prostor za podpory Ministerstva kultury ČR, města Plzně a Nadace české architektury.

Přednáška bude ke zhlédnutí zdarma na facebookovém profilu Pěstuj prostor.

podle podkladů pořadatele

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*