Paulíny Hovorka architekti: dům K2

Rodinný dům s názvem K2 je postaven v obci Kynceľová nedaleko Banské Bystrice. V sousedství stojí "Dům zlomu ", který je taktéž dílem ateliéru. Pozemky obou domů nejsou odděleny a jsou využívány obyvateli obou domů společně. Rodinný dům K2 obývá starší manželský pár a sousední dříve postavený rodinný dům obývají jejich děti a vnuci. Obě stavby jsou příkladem vícegeneračního bydlení, přičemž je toto soužití zaměřeno hlavně na sdílení společných exteriérů. Záměrem při navrhování Domu K2 nebylo vytvořit doplněk pro dříve postavený objekt, ale plnohodnotný dům s vlastní, na míru navrženou koncepcí.místo: Kynceľová, Banská Bystrica
autor: Branislav Hovorka, Martin Paulíny / Paulíny Hovorka architekti
spolupráce: Zuzana Reháková
návrh, projekt: 2009-2011, realizace: 2010-2013
foto: Braňo Hovorka / Paulíny hovorka architekti
pozemek: 1086 m2
užitná plocha domu: 205 m2
celková plocha domu: 252 m2

kompetence Sto:
exteriér: předsazená provětrávaná fasáda StoVentec s povrchovou úpravou Stolit Milano
interiér: interiérová barva StoColor Opticryl matt, podlahy polyuretan StoPur BB100


V rámci tvorby K2 architekti na základě tvaru terénu a požadavků uživatelů zvolili prostorový koncept stavby, která svou formou stoupá v terénu ve směru od ulice do zahrady. V interiéru se tato koncepce váže ke dvěma jednoramenným schodištím, které překonávají výškový rozdíl mezi vstupní uliční a zahradní částí pozemku, přičemž v domě vytvářejí tři samostatné výškové úrovně. Schodišťová ramena se čitelně projevují i na vnějším dynamickém tvaru objektu a tvoří jeho originální formu v uličním pohledu. Rozdělení stavby na tři výškové úrovně v interiéru umožnilo naplnit výchozí požadavek uživatele; důsledně provozně a zvukově oddělit pracovnu, velmi často využívanou jako pokoj pro hosty, od hlavní obytné části domu.

Vstup do domu a vjezd do garáže se nacházejí ve žluté fasádní nice v suterénu, v nejnižší výškové úrovni domu. Suterén obsahuje všechny místnosti technického, či skladového zázemí a výškově navazuje na přilehlou komunikaci. Prostřední výšková úroveň začíná za vstupním zádveřím se schodištěm a obsahuje pracovnu, často využívanou jako pokoj pro hosty a malou koupelnu s toaletou. Velké rohové okno v pracovně umožňuje z této části domu panoramatický výhled na ulici. Navazujícím schodišťovým ramenem je přístupná denní obytná část stavby, která na nejvyšší výškové úrovni domu obsahuje kuchyň, komoru a prostornou obývací halu. Z obývací haly vede podél celoprosklené fasády otočené do zahrady přechod do klidové zóny domu. Ta obsahuje ložnici a hygienické zázemí s koupelnou a samostatnou toaletou.

Prosklená fasáda v nejvyšší úrovni domu zajišťuje nadstandardní prosvětlení a proslunění obytných místností a umožňuje z nich i výstup na zahradní terasu. Velké okno na odvrácené východní fasádě zase kontroluje z prostoru kuchyně vstup do domu. Plochá střecha z úrovně zahradní terasy za domem spirálovitě stoupá systémem nakloněných rovin přes vnitřní schodiště podél uliční fasády do nejvyšší střešní úrovně. Větší část střechy je zatravněná a pochozí, takže z úrovně terasy je možné za účelem údržby plynule vystoupit na nejvyšší střešní úroveň.
podle podkladů společnosti STO
Vyšlo v: Stavba č. 1 XXI (2014), s. 47
Stavba č. 1/ 2014


 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*