Pavel Martinek: Vilové domy Panorama a Perspektiva v Luhačovicích

První objekty nové obytné enklávy na jižním svahu nad centrem města

Autor: Pavel Martinek
Adresa: ul. Slunná, Luhačovice
Realizace: 2010 -2012
Klient: soukromé osoby
Foto: Toast, Pavel Martinek

Urbanismus, architektura
Vilové domy se nacházejí na pohledově exponovaných pozemcích jižního svahu nad centrem města Luhačovice. Tvoří jedny z prvních objektů nově vznikající obytné enklávy v tomto místě. Poloha domů spoluvytváří horizont okolní krajiny. Z toho důvodu byla věnována velká pozornost tomu, aby měkce kopcovitý reliéf nebyl narušen tvrdým osazením objektů nebo výraznými terénními úpravami.


Koncepce vychází z myšlenky maximálního zachování původní svažitosti. Docíleno toho bylo rozložením domů do dvou hmot. Jedna těžká, betonová, pocitově „vyrůstající“ ze svahu a tvořící platformu pro druhý, převážně zasklený objekt horního podlaží. Sklep je zcela integrován do svahu a je patrný pouze garážovými vraty v zářezu do terénu. Materiálové řešení koresponduje s polohou jednotlivých částí budovy. S terénem svázané přízemí je z pohledového betonu, podlaží je vyzděné a obložené dřevěnými palubkami. Interiérové řešení bylo navrženo pouze v základním provedení, dotvářeno bude později klienty.

nbsp;

Typologie
Vily nemají zcela standardní typologii bydlení. Jsou zamýšleny také jako rodinné penzionky s trvalým bydlením pouze pro dvě osoby. Návštěvníci objektů se uvažují pouze z okruhu příbuzných. Veškeré návštěvní ložnice se nacházejí ve vstupním podlaží, trvale obytná část je ve 2NP. Tato část se skládá z ložnice v uzavřeném zahradním křídle. Hlavní obytná místnost a kuchyně s jídelnou jsou v zasklen, oboustranně otevřené části. Na hlavní obytnou místnost navazují terasy. Jedna je s expozicí na město, druhá soukromějšího rázu na straně zahrady. Velkorysost rozsahu teras nahrazuje, vzhledem ke svažitosti, chybějící zahradu. V rámci části odvrácené od města jsou také dvě atria, kde proběhne okrasná výsadba. Ostatní části pozemku v náklonu budou převážně pokryty bezúdržbovou, po povrchu popínavou zelení. Ve sklepním podlaží se nachází garáž pro jedno auto, prádelna s kotelnou. Sklepní podlaží je interiérově propojeno s 1NP jako alternativní vstup do domu. 

Konstrukce
Vzhledem ke složitosti založení v prudkém svahu byla pro sklep a polosuterénní 1NP zvolena tuhá betonová stěnová konstrukce. Tato konstrukce je převyztužena proti vzniku trhlinek, proto v zemní části funguje beton jako vodoizolační, v odkryté části je pohledový. 2NP je vyzděná konstrukce v kombinaci s ocelovým skeletem zasklených částí. Obklad fasády je z palubek ze sibiřského modřínu, stejný materiál je použit na terasách.


 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*