Pavilon interny – Nemocnice Šternberk

Novostavba pavilonu interny se nachází v severní části areálu šternberské nemocnice. Budova je situována při vjezdu do nemocničního areálu a je řešená v kontextu s jednoduchou a logickou návazností na ostatní budovy v okolí. Zároveň přispívá svým předprostorem ke zpřehlednění vstupu do celého areálu.

Stavbě interny ustoupila původní budova ředitelství nemocnice, která byla demontována a přesunuta jinam. Z jihu k novému pavilonu přiléhá původní budova trafostanice s dieselcentrálou. Ta byla zachována a zakomponována do objektu tak, aby nenarušila jeho architektonický výraz a společně tvořily esteticky a technicky funkční celek.

Hmotu objektu tvoří jednoduchý kvádr o rozměrech 48×18 metrů, který je doplněn deskou nad vstupní částí. Budova má jedno podzemní a pět nadzemních podlaží; na střeše se nachází technické zázemí a fotovoltaické panely.

Fasáda budovy je jednoduchá a čistá, členěná velkými okny s antracitovými rámy, která svými rozměry umožňují variabilní řešení vnitřních dispozic. Bílá barva fasády umocňuje pocit světlosti a vzdušnosti, kterým nový pavilon odráží přístup moderní medicíny k pacientovi. Podstatné není jen množství denního světla a přehlednost celého pavilonu, ale také proměnlivost dne přenesená dovnitř stavby. Pro pacienty a jejich rodiny, ale i pro zaměstnance, kteří zde pracují, to znamená, že nejsou izolováni od okolního světa. Kvalitní architektura není esteticky samoúčelná, ale může mít výrazný dopad na zdraví a pohodu pacientů, z čehož návrh vycházel.

V pavilonu interny se nachází několik provozů interní kliniky, jako je recepce, akutní ambulance, odběrové a výkonové místnosti, lůžkové pokoje a pokoje intenzivní péče. Při návrhu budovy byl kladen důraz na variabilitu dispozic a technologického vybavení, kompaktní tvar, optimální poměr pevných a prosklených ploch a optimální vnitřní klima, které je řízeno s ohledem na chlazení a vlhkost. Akustika vnitřních prostorů byla řešena tak, aby byl zajištěn co nejvyšší uživatelský komfort.

Pavilon interny disponuje třemi hlavními vstupy, z nichž první je určen především pro personál sanitních vozů, pacienty přivezené těmito vozidly a pěší návštěvníky nemocnice. Tento vstup je umístěn na severovýchodním rohu budovy, což umožňuje rychlou a snadnou dostupnost pavilonu z hlavní komunikace Jívavská. Kromě toho je také minimalizováno křížení tras pěších a sanitek, jelikož se zde nachází kryté stání pro sanitní vozy.

Druhý vstup je určen pro návštěvníky, kteří přijíždějí osobním automobilem, a je umístěn na jihovýchodním rohu budovy. Přístup k němu je pěší zónou a umožňuje bezkolizní průchod pacientů přes areál do pavilonu. Tento vstup je snadno přístupný z nově vybudovaného parkoviště na západní straně areálu nemocnice.

Třetí vstup, určený pro technické nebo personální účely, je umístěn v prvním podlaží a přístupný je pomocí nové venkovní rampy na jihozápadní straně budovy.

Pavilon interny je dále spojen s pavilonem chirurgie a budovou SVLS pomocí spojovacího krčku ve třetím nadzemním podlaží, který umožňuje bezbariérový přístup.

Pavilon interny byl postaven v pasivním standardu a zatříděn do energetické třídy A podle PENB. Budova disponuje akumulační nádrží na 14 dní pro využití užitkové vody.

Budova splňuje následující parametry:
– Průvzdušnost obálky při tlakovém rozdílu 50 Pa n50 = 0,6/h (prokázáno „blower door“ testem)
– Průměrný souč. prostupu tepla = 0,22 W/m2K
– Měrná potřeba na vytápění = 86 MWh/rok
– Měrná potřeba na chlazení = 26 MWh/rok
– Neobnovitelná primární energie = 118 kWh/m2a

Materiály:
– Konstrukce – svislá železobetonová konstrukce, doplněná o vodorovnou částečně prefabrikovanou spřaženou ocelovo-betonovou konstrukci; toto řešení zajišťuje dokonalou tuhost budovy
– Příčky ze sádrovláknitých desek bez nutnosti dalšího vyztužování pro kotvení nábytku
– Chemicky odolné HPL desky pro lékařské pracovní stoly
– Nerez – Specializované linky
– Probarvené homogenní PVC
– Lakované veškeré fasádní prvky, včetně hliníkových profilů oken a dveří
– Ocelová příhradová lávka se zavěšeným hliníkovým obvodovým pláštěm s mléčným sklem
– Bílá samočistící probarvená omítka s efektem lotosový květ
– Keramické velkoformátové obklady s kovovými doplňky z broušeného nerezu a bílou sanitou
– Probarvená omítka v odstínu RAL 7016
– Ocelové posuvné příčky z tahokovu

Autorská zpráva
Foto: BoysPlayNice

Studio: Adam Rujbr Architects
Autor: Ing. arch. Adam Rujbr
Umístění projektu: Jívavská 20, 785 01 Šternberk
Rok projektu: 2017−2019
Rok dokončení: 2022
Zastavěná plocha: 870 m² interna, 335 m² spojovací mosty
Hrubá podlahová plocha: 5445 m²
Užitná plocha: 3999 m²
Plocha pozemku: 31 512 m²
Rozměry: 17 800 m3
Náklady: 265 mil. CZK

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*