Přednáška: Ostravské dílo architekta Wunibalda Deiningera

Antikvariát a klub Fiducia, Nádražní 30, Ostrava
9. 2. v 18:00 Romana Rosová – Martin Strakoš

Ostravské dílo architekta Wunibalda Deiningera
Architekt Wunibald Deininger (1879–1963) se zapsal výrazně do podoby Moravské Ostravy, kde realizoval několik význačných staveb v prvním a druhém desetiletí 20. století. První z nich byla budova Obchodní a průmyslové banky, kterou navrhl ještě společně se svým otcem Juliem Deiningerem. Tato stavba z let 1904–1905, do současnosti dominanta Smetanova náměstí, je nyní ohrožena demolicí v souvislosti se záměrem majitele zřídit v sousedství a zčásti i na místě dnešní stavby obchodně-společenské centrum. Přednášející představí původní i současnou podobu objektu a budou hovořit o jeho památkových hodnotách. W. Deininger v Ostravě následně realizoval v letech 1911–1913 skupinu nájemních domů a především hotel National (posléze Palace), nejvýznamnější dílo žáka vídeňského architekta Otto Wagnera nejen na Ostravsku. Těmito stavbami se přihlásil k neobiedermeieru. Své klasicizující východisko obohacoval také o odkazy k vegetabilní i geometrické secesi, přičemž dokázal využívat výdobytků moderní techniky. Přednáška představí dochované architektonické hodnoty Deiningerových staveb, z nichž některým včetně výše uvedené banky a bývalého hotelu National hrozí zánik.
Součástí bude uvedení publikace Ostravské dílo Wunibalda Deiningera, kterou napsali přednášející a kterou vydal Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě.
Romana Rosová je odbornou pracovnicí Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ostravě, kde se zabývá stavebně-historickými průzkumy.
Martin Strakoš je odborným pracovníkem Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ostravě, kde se zabývá architekturou 19. a 20. století a otázkami novostaveb v historickém prostředí.
zdroj: Fiducia

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*