Přestavba hornického domku

S investorem Kubou se známe od dětství z naší rodné jihočeské vsi. Je to ležérní chlap, profesí pilot, velký skaut a tramp. Po letech mě Kuba oslovil s přestavbou domku ve vesničce u Příbrami, která se stala kvůli práci novým domovem pro jeho mladou rodinu. Spolupráce začala už výběrem lokality. Společně jsme navštívili několik vytipovaných objektů, než jsme narazili na dům v Podlesí, jehož poloha na kraji lesa nám učarovala.
Řešení přestavby vychází z velkorysého propojení vnitřních prostor, respektujícího logiku původního konstrukčního rastru ve tvaru písmene H, který byl výrazně patrný na prapůvodních půdorysech z archivu. Jeho novodobou oslavou jsou masivní dřevěné překlady a průvlaky. Tyto nosné prvky byly záměrně opracovány spíše hrubším způsobem, hrany jsou často nepravidelné, a detail je tak víc tesařský než truhlářský. Chtěli jsme tak podpořit haptičnost stavby, kterou tak můžeme zakoušet více smysly než jen zrakem.
Výsledný prostor s různou výškou podlah je díky zvětšení některých oken dobře prosvětlený a vtažený do děje zahrady i navazujícího lesa. Výrazným prvkem interiéru je i panoramatické lesní dvojokno s efektem iluzivního zrcadlení, který lze vnímat z hlavního těžiště prostoru. Inovativním řešením u této rekonstrukce je paradoxně návrat k tradici, avšak přizpůsobený současným požadavkům na obytnost.
Stavba probíhala částečně svépomocí i za pomoci menších firem z okolí s různorodou kvalitou. Během stavby se Kuba zamiloval do podlahy z půdovek a povalového stropu, který jsme odkryli během procesu. Obojí dalo výsledku podstatně rustikální ráz, který je vlastní Kubovi i jeho manželce Páje, která s ním sdílí čundráckou vášeň.

Autorská zpráva
Foto: DEBYT


Autor: DEBYT  – Ing.arch. Tomáš Petrášek
Základní rozměry domu: 10,37 m/13,23 m
Užitná plocha: 215 m2
Obestavěný prostor: 939,5 m3

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*