Při stavbě pasivního bytového domu v Modřicích se uplatnil systém KMB SENDWIX

Nízké řadové domky ulice Masarykovy v Modřicích mají nového souseda. Je jím sedmibytový pasivní dům, který do stávající zástavby zasadila stavební společnost TV Stav Brno. Stavba domu, kde se uplatnil i sendvičový systém KMB SENDWIX, byla zahájena na jaře loňského roku. Nyní je dům s avizovanou úsporou energií až ve výši 90 % téměř dokončen a čeká na nové obyvatele.


Modřice, město s téměř 3500 obyvateli, je často označováno nesprávně jako Brno-Modřice. I když s Brnem bezprostředně sousedí, nikdy pod něj nepatřilo. Ve východní části katastru Modřic se nachází rozsáhlý areál druhého nejvýznamnějšího českého obchodního a zábavního centra Olympia. Modřice jsou tak klidným místem pro život, kterému ale nechybí zázemí v podobě obchodů, restaurací a kulturního vyžití.
 
Bytový dům společnosti TV Stav je situován na rovné Masarykově ulici, ohraničené z jedné strany náměstím Svobody a z druhé ulicí Modřickou, směřující do sousedních Přízřenic. Původní nízký zděný domek s číslem 133 nahradil moderní dům stejné výšky. Díky tomu sem také harmonicky zapadl. Zcela novou částí je zadní trakt domu, ve kterém se nachází trojice mezonetových bytů (3 + kk a 4 + kk) s úctyhodnými rozměry 96, 113 a 116,5 m². V uliční části domu jsou z prostorné společné chodby dveře do čtyř menších bytů (1 + kk až 3 + kk, 46 až 76 m²). Mezonetové byty mají předzahrádku s výměrou cca 30 m², kterou si obyvatelé mohou upravit na parkovací místo.

Ušetřit až 90 % nákladů na topení
Všechny byty jsou přitom navržené tak, aby spotřeba energií byla minimální. „Na rozdíl od běžných staveb, které lze postavit za téměř stejné náklady jako běžnou novostavbu, lze v pasivním domě uspořit až 90 % nákladů na vytápění,“ uvádí hlavní výhodu tohoto bydlení spolumajitel firmy TV Stav Brno Vít Makovský a doplňuje: „Parametrů pro pasivní dům dosaženo díky volbě sendvičové konstrukce KMB SENDWIX se základem v podobě vápenopískových cihel a se silnou vrstvou tepelné izolace a navíc díky kompaktnímu tvaru budovy, důrazu na minimalizaci tepelných mostů i volbě oken s výbornými tepelnětechnickými parametry rámu i zasklení.“ Na přípravě projektu se podíleli odborníci z brněnského Vysokého učení technického. Výpočty tepelnětechnických parametrů domu s ohledem na získání dotací prováděl doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D., který působí v Ústavu pozemního stavitelství na FAST VUT v Brně. Autorem projektu je pak jeho kolega Ing. Tomáš Petříček.

Díky subtilním stěnám místnost navíc
Tepelné parametry dosahované konstrukcí KMB SENDWIX začínají na hodnotách, kde možnosti tradičního jednoplášťového zdiva končí. V Modřicích tvoří nosnou konstrukci obvodového pláště pevné vápenopískové kvádry KMB SENDWIX 16DF-LD s rozměry 498x240x248 mm. Díky vysoké objemové hmotnosti (1220 kg/m³) dosahují velké pevnosti v tlaku (průměrně 15 N/mm²) i vynikajících akumulačních a akustických vlastností již při menší tloušťce nosné stěny, čímž dochází k významnému nárůstu užitné plochy. Díky volbě subtilnější stěny s tloušťkou pouze 240 mm jsou dnes větší byty v Modřicích prostornější přibližně o 5–6 m², což může být plocha menší koupelny nebo třeba polovina dětského pokoje.
 
Minimalizace spár ve stavební konstrukci
Použití vápenopískových zdicích prvků s úctyhodnými rozměry 498x240x248 mm odpovídá současným trendům ve stavebnictví, kterými je snaha o minimalizování spár. Při zdicích prvcích větších rozměrů se totiž snižuje počet spár a tím pádem také únik tepla. S ohledem na hmotnost použitých zdicích prvků (16DF-LD 36,5 kg/ks) bylo při zdění využito tzv. minijeřábku, který výrobce, společnost KM Beta, nabízí k zapůjčení. Pomocí těchto břemenových kleští bylo možné tyto větší formáty osazovat přímo z palety ve zdivu. Při každém zdvihu mohou břemenové kleště uchopit až 1 m dlouhou řadu kvádrů a položit je.
 
Chytré zateplení
Z vnější strany na prvky 16DF-LD přiléhá tepelná izolace z šedého polystyrenu tloušťky 200 mm. Ze tří základních variant systému (KMB SENDWIX P – kontaktní stabilizovaný polystyren; KMB SENDWIX M – kontaktní minerální izolace z čediče; KMB SENDWIX L – provětrávaná konstrukce krytá pláštěm z pohledových spárovaných vápenopískových cihel), tedy investor zvolil tu první. Izolace střešního pláště jsou realizovány jako stříkané, tzv. chytré, s tloušťkou 360 mm (Icynene). Jejich „chytrost“ spočívá především v tom, že po aplikaci vytvoří kompaktní, vzduchotěsnou a nenasákavou vrstvu, která vyplní veškeré izolované prostory včetně komplikovaných detailů a mezer. Ke kondenzaci vlhkosti v ní nedochází ani při velkém rozdílu mezi vnitřní a vnější teplotou, čímž brání také růstu plísní.
Budova vyniká výbornou vzduchotěsností, samozřejmostí je zde větrací systém se zpětným získáváním tepla, tzv. rekuperací. V projektu byly využity kompaktní větrací jednotky s rekuperací tepla a elektronicky řízenými ventilátory (Atrea Duplex EC). Vodu pomáhá ohřívat 13 m² plochých solárních kolektorů (Viessmann Vitosol 200 F) umístěných na střeše zadního traktu budovy. Sol-titanová vrstva kolektoru využívá sluneční energii efektivně a dosahuje vysoké účinnosti. Vnější pouzdro kolektorů se skládá z celoobvodového ohýbaného hliníkového rámu, bez zářezů a ostrých hran. Spolu s bezešvým těsněním, které odolává povětrnostním vlivům i UV záření a neprůraznou zadní stěnou z hliníkového plechu, je tak zaručena dlouhá životnost zařízení.


 

Akustické parametry
Vnitřní příčky jsou realizovány z příčkovek KMB SENDWIX 4DF-LD s rozměry 248x115x248mm. S ohledem na postupné zvyšování požadavků na zvukovou izolaci v budovách, ale zároveň na materiálové a prostorové úspory je prvek 4DF-LD optimální pro tento typ konstrukce. Při tloušťce pouhých 115 mm (+ omítky), vynikají tyto příčky neprůzvučností, která činí R’w = 42 dB (stavební neprůzvučnost) a Rw = 44 dB (laboratorní neprůzvučnost). Takových parametrů dosahuje běžné jednovrstvé zdivo při tloušťkách 375 mm. Vzhledem k tomu, že neprůzvučnost stavebních konstrukcí závisí především na jejich objemové hmotnosti, stane se v budoucnu nezbytností výběr takového materiálu, který splní požadavky na neprůzvučnost, ale zároveň nepovede ke zbytečnému předimenzování konstrukce. Tyto požadavky pak splňují nejen příčkovky, ale i nosné zdivo ze systému KMB SENDWIX využité při stavbě tohoto pasivního domu v Modřicích.
 
Parametry pasivního domu s avizovanou úsporou energií až ve výši 90 % i pohodové bydlení v klidné části Modřic budou moci co nevidět vyzkoušet noví obyvatelé. Dům je totiž téměř dokončen, zbývá doladit interiéry, především podlahy a koupelny.
Více o projektu na www.tvstavbrno.cz, o materiálech KM BETA na www.kmbeta.cz nebo www.sendwix.cz.
podle podkladů společnosti KM Beta

 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*