PLZEŇ ZELENÁ A MODRÁ: adaptace měst na změnu klimatu očima krajinářské architekty a krajinného ekologa

Ve středu 8. července se v komunitní zahradě PěstírnaDEPO (v areálu DEPO2015) uskuteční třetí část přednáškového cyklu PLZEŇ ZELENÁ A MODRÁ zaměřeného na adaptaci měst na změnu klimatu, s podtitulem Krajina ve městě. Hosty večera budou krajinářská architekta Klára Salzmann a krajinný ekolog Jan Richtr.

Krajinářská architekta Klára Salzmann celý život žije a pracuje v krajině a s krajinou, o které říká, že je jejím životním posláním, profesí, vášní i koníčkem. Ve svém příspěvku Povídání o krajině a vodě ukáže souvislostí mezi krajinou, vodou, lidskou činností a klimatickými změnami. Předestře také, jaké jsou z jejího pohledu možnosti naší adaptace na klimatické změny.

Zelená nebo modrozelená infrastruktura jsou dnes stále častější termíny používané plánovači a architekty v rámci adaptace měst na změnu klimatu. Přednáška krajinného ekologa Jana Richtra nazvaná Zeleno-modrá infrastruktura, krajina a příměstské zemědělství představí nejen teorii, ale i současnou praxi při plánování a realizaci těchto prvků v našich městech. Věnovat se bude také příměstskému zemědělství a městským potravinovým systém a v ČR a USA.

————————

Ing. Klára Salzmann Ph.D.
Vystudovala krajinářskou architekturu na Corvinus University v Budapešti, Ph.D. titul získala v roce 2008 na SPU v Nitře. Jako projektant začala pracovat v URBIONU Banská Bystrica a na Útvaru hlavního architekta v Banské Bystrici. Působí na FA ČVUT v Praze. Jako krajinářský architekt je autorizována Českou komorou architektů. Je zakladatelem hnutí Strom života na Slovensku, iniciátorem záchrany čiernohronské úzkorozchodné železnice, založila několik Domů řemesel. Žije a pracuje v brdských lesích pod horou Třemšín, zabývá se plánováním krajiny za účasti veřejnosti.

Mgr. Jan Richtr
Je vedoucím Kanceláře krajiny a zelené infrastruktury na IPR Praha v Sekci plánování města. Vystudoval obory Krajinná ekologie a Biologie ekosystémů na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a v rámci doktorského studia na FA ČVUT se věnoval studiu městských potravinových systému a příměstského zemědělství zejména v ČR a USA. V rámci Fulbrightova stipendia působil rok na State University of New York na katedře krajinářské architektury. V současné době se snaží rozvíjet témata a projekty udržitelného rozvoje krajiny a adaptace Prahy na nastupující klimatické změny.
podle podkladů pořadatele


Související články:
PLZEŇ ZELENÁ A MODRÁ: role vody ve městě z pohledu hydrobiologa a geografa  23.6.2020
PLZEŇ ZELENÁ A MODRÁ   8.6.2020

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*