Po čem architekti touží? Po hladkém akustickém podhledu!

Úspěch architektury interiéru nezávisí jen na vytvoření prostoru, ale i na splnění určitých parametrů funkčnosti, jež jsou obvykle předmětem nebo podstatou zadání. Vývoj architektury je rovněž zrcadlem evoluce materiálů a technologií, které ji pomáhají formovat. Velmi významnou položku v současnosti reprezentují v tomto pohledu materiály na bázi sádry, čili sádrokarton. Hlavním motorem pokroku a vývoje materiálů suché výstavby je po dlouhou dobu firma Knauf, zejména pak v oblasti ochrany proti požáru, vnitřního klima nebo prostorové a stavební akustiky.

Právě prostorová akustika patří již delší dobu k nejskloňovanějším tématům napříč stavitelstvím, neboť se řeší jak v bytové, tak samozřejmě i v komerční výstavbě. První průlom vedoucí do zcela jiných akustických dimenzí způsobily akustické děrované desky Knauf Cleneo. S těmito sádrokartonovými deskami bylo najednou možné vytvářet pohledově zajímavé, ale především akusticky 100% funkční stropy respektive podhledy, které měly na akustický komfort interiéru zásadní vliv. Akustická pohltivost se řídila způsobem a četností děrování, což umožnilo kreativně navrhovat prostředí odpovídající přesnému záměru investora. Jenže po nějakém čase se ukázalo, že děrované desky nejsou pro některé architekty z pohledu designu tak úplně žádoucí. Jejich snem byl sice akustický strop s identickými vlastnostmi děrovaných podhledů, ale hladký. Občasné pokusy přelepit děrované desky tkaninou nebo dokonce přetáhnout omítkou vedly pouze k degradaci a výraznému snížení akustických vlastností podhledu.

Snahou technického vývoje firmy Knauf bylo vždy přinášet 100% spolehlivé a technicky vyspělé produkty s vysokou a hmatatelnou (v tomto případě slyšitelnou) přidanou hodnotou. Proto se i problematice akustických a současně hladkých stropů věnovala náležitá pozornost. Výsledkem několikaletého vývoje je dlouho očekávaný systém SYSTEXX. Tato patentovaná technologie nabízí na jedné straně špičkové akustické vlastnosti, které charakterizuje součinitel zvukové pohltivosti α = 0,85, a na straně druhé 100% hladký design. Součinitel α samozřejmě závisí rovněž na tloušťce izolace a výšce zavěšení, ale to nic nemění na tom, že systém SYSTEXX je další průlom v oblasti prostorové akustiky a otevřel zcela nové možnosti v architektuře.

SYSTEXX tvoří hladký bezespárý, akusticky vysoce pohltivý podhled, na bázi osvědčených akustických desek Knauf Cleaneo. V principu se jedná o speciálně navrženou děrovanou desku, která je potažena akustickou tapetou, která nesnižuje akusticky pohltivé vlastnosti desky Cleaneo a přitom zajišťuje bezesparý a hladký vzhled podhledu. Patentovaná technologie umožňuje po penetraci děrovaných desek velmi snadné nanesení tzv. suchého lepidla na děrované desky Cleaneo a následné přesné nalepení tapety. Je nutné podotknout, že lepení tapety se provádí jako téměř poslední krok interiéru před položením koberců, neboť tapeta se nesmí zašpinit. Jedná se tak spíše o designovou práci než práci sádrokartonáře. Desky Cleaneo v systému SYSTEXX jsou shora již z výroby opatřeny buď speciálním způsobem lepenou polyethylenovou fólií a v takovém případě je možné provést podhled běžným způsobem nebo skelným rounem, který ale vyžaduje provedení stínové spáry, která umožňuje proudění vzduchu do dutiny nad podhledem. Obě opatření, ale každé jinak, brání proudění vzduchu přes pohledovou tapetu skrz děrování desek Cleaneo do prostoru nad podhledem a tím zamezuje prokreslení otvorů do tapety nečistotami ze vzduchu.

Technologie lepení pohledové tapety je vymyšlena tak, aby se mohla snadno opravit třeba jen část, to znamená, že se může opravovaný úsek odlepit a znovu bez problémů vyměnit a přilepit. Barva podhledu je vždy bílá a nenatírá se. Systém SYSTEXX , jak bylo uvedeno výše, je dodáván ve dvou provedeních. První varianta je řešení „na těsno“, což znamená, že konstrukce končí u stěny, a v tom případě je nutné použít desky s fólií, která obvod utěsní a zamezí nekontrolovatelnému proudění vzduchu nad podhled. Druhým řešením je podhled s obvodovou stínovou spárou.  

Technologie SISTEXX poprvé umožní architektům navrhovat výjimečně řešené interiéry s hladkým stropem a s výbornou prostorovou akustikou. To jistě ocení investoři, kteří si potrpí na kvalitu, osobitost, mají smysl pro detail, a dokáží ocenit jedinečnost tohoto řešení. 

www.knauf.cz

podle podkladů společnosti Knauf

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*