Po(c)hyby města

CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ DOX, Poupětova 1, Praha 7
18. 2. 2013 od 18:00 do 20:00
Doprovodný program k výstavě Kartografie naděje: Příběhy sociální změny věnovaný diskuzi o fenoménu dopravy ve velkoměstě s projekcí dokumentárního filmu Bombajská spojka.


Snaha nalézat uspokojivá řešení problémů spjatých s rozvojem měst se jeví být nekonečná. Město jako svébytný infrastrukturní celek podléhá neustálým dynamickým změnám, a proto se jakákoliv snaha vytvářet dlouhodobé strategie pro rozvoj města může zdát jako předem prohraný boj. Přesto však v komplexu městských vztahů existují významné skupiny, které usilují o zvýšení kvality života ve městě a jeho rozvoji směrem k zdravému životnímu prostředí. Aktivity těchto skupin, jimiž jsou neziskové organizace, nezávislá občanská sdružení, komunitní skupiny obyvatel i uskupení odborníků z řad architektů a urbanistů, se následně střetávají s činností státních orgánů a městských odborů, které mají rozvoj města v přímém popisu své práce. Vzniká tak výrazná třecí plocha, na níž se odehrává střet o veřejný prostor města, na který má každý z jeho občanů právo. V českém prostředí toto střetnutí prozatím nemá jasně vymezená pravidla, a proto se často stává spíše svéhlavým bojem, ve kterém pravidla hry určuje situace a intuice.

Jedním ze specifických problémů života ve městě je kvalitní řešení dopravní infrastruktury. S fyzickým nárůstem měst i počtu jejich obyvatel jsou na dopravu kladeny stále větší nároky, a to nejen co do otázky kapacity městské dopravy, ale také struktury různých skupin, které dopravu ve městě využívají – cyklistů, chodců, dětí i automobilistů využívajících město jako pracovní prostředí, do nějž dojíždějí z předměstí. Dopravní infrastruktura, jež byla budována před několika desetiletími se zcela odlišnou představou o podobě a funkcích moderního města, se ukazuje být dále neudržitelnou a neodpovídá požadavkům svých současných městských obyvatel. Stará dopravní řešení se střetávají s novými požadavky obyvatel a vznikají nové skupiny, které se snaží do podoby infrastruktury města zasahovat. Nakolik však může být jejich hlas vyslyšen rozhodovacími orgány města a nakolik se mohou stát aktuálně nalezená řešení funkční i z dlouhodobého pohledu užívání města dalšími generacemi?

O možnostech rozvoje, regulace a vizi dopravy v českém městském prostředí s ohledem k zahraničním zkušenostem diskutují:
Vratislav Filler, spoluzakladatel občanské iniciativy Auto*Mat, vedoucí portálu Prahounakole.cz
Milota Sidorová, krajinářská architektka, hlavní koordinátorka platformy reSITE
Igor Kovačević, architekt a teoretik architektury, ředitel CCEA

Moderuje:
Martin Kryl, odborník v oblasti ekologie

Před diskuzí proběhne projekce dokumentu Bombajská spojka (2009, DEN, 58 minut). Dánský dokument představuje neudržitelnou dopravní situaci v indické Bombaji, jež se dle predikcí geografů stane v průběhu desetiletí nejlidnatějším městem světa. Film vypráví příběh několika obyvatel Bombaje, jež se odlišně staví k problémům dopravy ve městě, jakými jsou nefunkční systém pohybu automobilistů, nebezpečné ulice pro chodce, přeplněnost kapacity veřejné dopravy až po zbudování hlavní dálnice procházející středem města. V dokumentu se setkáváme s představitelkou bohaté společenské třídy města, zástupcem státní sféry i běžným obyvatelem města, kteří se snaží každý po svém a vlastními prostředky bojovat za nápravu či alespoň regulaci katastrofické situace.

Projekce dokumentu proběhne s českými titulky.

Vstupné 60/40 Kč.
Rezervace: trubacova@dox.cz
Program vzniká ve spolupráci s platformou reSITE a sdružením Auto*Mat.
zdroj: reSITE

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*