Poptávka po službách autorizovaného inspektora je zatím nízká

Už téměř rok si mohou investoři najímat na zkrácené stavební řízení autorizovaného inspektora. Do dnešního dne jmenoval ministr pro místní rozvoj 67 těchto odborníků a v příštím roce by se jejich počet měl ještě zvýšit. Systém ale funguje relativně krátkou dobu a zájem o služby inspektora je zatím malý. Většina stavebníků dává při vyřizování stavebního povolení stále přednost dosavadní formě spolupráce se stavebním úřadem, přestože se mnohdy jedná o proces značně zdlouhavý. Koordinační rada pro autorizované inspektory se proto snaží shrnout dosavadní zkušenosti a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR plánuje širší propagaci celého institutu.

Autorizovaný inspektor provádí vysoce profesionální kontrolu projektů a průběhu stavby tak, aby byla zdárně dokončena a uvedena do provozu. Znamená to, že ověří projektovou dokumentaci ke stavbě a vydá k ní certifikát umožňující zahájení výstavby, zkontroluje také závazná stanoviska dotčených orgánů, může povolovat změny stavby před dokončením a nakonec vydává certifikát pro vydání kolaudačního souhlasu stavebním úřadem. Narozdíl od úřadu však v případě nesrovnalostí nemusí zastavit řízení, ale systematicky se snaží odstranit chyby projektu, svolá potřebná jednání a plynule pokračuje ve schvalování stavby. Proces povolování staveb je tak daleko pružnější a zároveň probíhá na vyšší odborné úrovni, stejně jako je tomu v zahraničí, odkud model pochází.

Využít zkráceného stavebního řízení prováděného autorizovaným inspektorem lze již od prosince loňského roku. Nově to umožňuje stavební zákon platný od ledna 2007.

Velká část z téměř sedmdesátky těchto odborníků z řad architektů, inženýrů i techniků, kteří uspěli v náročných zkouškách, však zatím čeká na své zakázky. Naštěstí už se postupně začínají objevovat žádosti o spolupráci s autorizovaným inspektorem u rozsáhlejších projektů, velkých developerských akcí nebo staveb limitovaných časem. Inspektor se také uplatňuje u komplikovanějších staveb s více klienty, vznikají i nabídky dlouhodobých smluv např. na vydávání certifikátů ke kolaudačnímu souhlasu pro stejného klienta. Podle vyjádření předsedy Koordinační rady pro autorizované inspektory Doc. Miloslava Pavlíka může být hlavním důvodem nízké poptávky po autorizovaném inspektorovi především nedostatečná informovanost veřejnosti a státní správy o možnosti najmout si těchto služeb. Ministerstvo pro místní rozvoj proto plánuje systémové medializování tématu, včetně zveřejnění pozitivních zkušeností investorů. V České republice jsou navíc poplatky úřadům oproti ostatním zemím relativně nízké a pokud nedojde k připravované úpravě zákona o správních poplatcích, může se zatím zdát klientům služba investora, kterou si plně hradí, nadbytečná a drahá a budou i nadále dávat přednost dosavadní formě spolupráce se stavebním úřadem. Koordinační rada pro autorizované inspektory začíná proto v těchto dnech shrnovat zkušenosti s fungováním institutu a zároveň připravuje návrhy změn souvisejících s výkonem profese autorizovaného inspektora v novele stavebního zákona. Kromě jiného navrhuje rozšíření jeho pravomocí na úroveň srovnatelnou se stavebními úřady, např. při vyřizování jednotlivých stanovisek, či řízení kontrolních prohlídek stavby.

Na pravidelných besedách, které začaly Dnem autorizovaných inspektorů v půli září, budou jednotliví inspektoři prezentovat své praktické zkušenosti související se zkráceným stavebním řízením, smluvními vztahy, komunikací s klienty i stavebním úřadem, vydáváním certifikátů či s problematikou honorářů za výkon činnosti. Plánuje se rovněž založeníAsociace autorizovaných inspektorů, která by fungovala na úrovni pravidelných klubových setkání, na nichž by docházelo k předávání potřebných zkušeností.

Závěry všech setkání budou postupně vyhodnocovány a odrazí se ve fungování celého systému.   Markéta Pražanová tisková mluvčí České komory architektů 6. října 2008   Více informací: www.autorizovaniinspektori.cz, www.cka.cc, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a Vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech

 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*