Pozvánka na panelové diskuze na téma „Šetrné budovy“

26. března 2009 od 15 hodin se v Americkém centru v Praze (Tržiště 13, Praha 1) uskuteční dvě panelové diskuze na téma ekologicky šetrných budov. O architektonických, technických, sociálních a ekonomických aspektech „zelených“ budov pohovoří odborníci z oblasti architektury, energetiky, developmentu, finančnictví a veřejné správy z České republiky i zahraničí. Představí zde inovativní technické postupy a řešení ekologicky šetrných budov a také nástroje na podporu jejich financování.

Záměrem organizátorů je zvýšit zájem o stavby „zelených“ budov, ale také přispět k vyšší informovanosti o možných pobídkách v oblasti šetrných staveb, které dobře a dlouhodobě fungují v zahraničí, a k diskuzi o jejich možném zavedení v České republice.
Diskuse jsou volně přístupné všem zájemcům z řad odborné veřejnosti, studentům i široké veřejnosti. Vstup je zdarma.
Akci pořádá tým „advokátů klimatu“ projektu Challenge Europe, celoevropské iniciativy za snížení emisí CO2, kterou v roce 2008 vyhlásila organizace British Council.

Od středy 18. 2. 2009 se bude možné na konferenci registrovat.
Každá z panelových diskuzí bude trvat přibližně 2 hodiny. Bude obsahovat prezentace po 15 — 20 minutách a závěrečný prostor pro otázky.


Program diskuzí „Šetrné budovy“

Diskuse 1: Architektonické, technické a sociální aspekty ekologicky šetrných budov
1. Zelená architektura – principy a důležitost architektury spojené s ekologií
– odpovědnost architektů sledovat cíle trvalé udržitelnosti při návrhu staveb
2. Nové praktiky v architektuře – teorie zelené architektury a ukázky konkrétních příkladů zelených staveb z praxe v zahraničí, ale i v ČR
3. Obnovitelné a alternativní zdroje energie na budovách – teorie a praxe při instalaci obnovitelných a alternativních zdrojů energie na budovách
4. Kvalita obytného a pracovního prostředí zelených budov – otázky komfortu, zdraví a výkonnosti lidí v obytném a pracovním prostředí zelených budov – souvislosti úsporných opatření na budovách s dopadem na vnitřní mikroklima
5. Sociální aspekty realizace šetrných staveb – důležitost zvládnutí lidského faktoru pro skutečný environmentálně šetrný život budovy (získávání lidí pro šetrný projekt, možné sekundární benefity pro uživatele budovy apod.)Diskuze 2: Ekonomické aspekty ekologicky šetrných budov
1. Zelené developerské projekty – zelené developerské projekty, jejich přidaná hodnota na trhu, profitabilita a přínosy pro celou společnost – ukázky příkladů ekonomických aspektů různých typů projektů
2. Bankovní pobídky pro realizaci šetrných staveb – bankovní pobídky pro stavbu a revitalizaci ekologicky šetrných budov — jejich přínosy pro fyzické a právnické osoby, ale zejména pro poskytovatele produktu — bankovní instituce
3. Státní pobídky pro realizaci šetrných staveb – státní politika podpory environmentálně šetrných staveb v současnosti a budoucnosti
4. Nový proces developerského projektu, zelený cost management – nové přístupy v procesu vývoje developerského projektu – integrované plánování, ekologicko-ekonomický koncept budov jakožto zelený cost management projektu
5. Ekonomická návratnost úsporných opatření a instalace obnovitelných a alternativních zdrojů energie na budovách – ekonomická analýza úsporných opatření a instalace obnovitelných a alternativních zdrojů energie na budovách – korektní posuzování ekonomické výhodnosti.


Téma ekologicky šetrných budov podporuje i patron projektu Challenge Europe prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., senátor a profesor UK v oboru ochrany životního prostředí.
Další členové skupiny „advokátů klimatu“ projektu Challenge Europe v České republice se věnují propagaci environmentálně a sociálně příznivého oblečení, podpoře cyklistické dopravy v Praze a problematice rozvoje lokální výroby čisté energie.


O projektu Challenge Europe
Projekt byl v České republice zahájen v červnu 2008 mezinárodní organizací British Council. Je zaměřen na snížení produkce emisí CO2 a ochranu klimatu. British Council a zástupci partnerských organizací vybrali tým 18 mladých lidí ve věku 18 až 35 let, který podporují v hledání nových způsobů, jak snižovat emise oxidu uhličitého nebo rozvíjet netradiční využití již objevených metod. Tým tzv. „advokátů klimatu“ bude s pomocí odborníků pracovat na vybraných koncepcích řešení problematiky snižování emisí CO2. V celé Evropě se bude více než 200 advokátů podílet na rozvoji zhruba 40 konkrétních návrhů. Rozpracované koncepty budou představeny na jaře 2009.

„Advokáty klimatu“ v jejich úsilí formou konzultací a přístupu k informacím podporují kromě British Council také partnerské organizace projektu Challenge Europe – Heinrich Böll Stiftung, Respekt Institut, Centrum pro dopravu a energetiku, RWE Transgas, Energy Centre České Budějovice a Česká zemědělská univerzita, Fakulta životního prostředí. Záštitu projektu poskytlo Ministerstvo životního prostředí České republiky.

Více informací o projektu naleznete na internetových stránkách www.britishcouncil.cz

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*