Praha v dubnu vypíše soutěž na podobu Vítězného náměstí

Rada hl. m. Prahy schválila termín vypsání mezinárodní urbanistické soutěže na Vítězné náměstí. Soutěž bude řešit veřejná prostranství a také komplikované dopravní vztahy na náměstí. Soutěž na jedno z největších náměstí v Praze vypíše Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR Praha) k 15. 4. 2018.

Mezi hlavní problémy Vítězného náměstí patří velké dopravní zatížení, které se v minulých letech zhoršilo zejména kvůli otevření tunelu Blanka. Zároveň samotné rozdělení náměstí nevytváří příjemné prostředí pro obyvatele Prahy 6. Nepřehledné dopravní křížení má za následek neustálý rizikový kontakt automobilů a chodců. Urbanistická soutěž by měla nalézt nejlepší možné řešení náměstí a tyto problémy eliminovat.

„Hlavním cílem připravované soutěže je zklidnit dopravu a vrátit ho zejména obyvatelům Prahy. Mělo by tedy vzniknout náměstí, kde bude možné třeba posedět pod stromy, nebo pohodlněji přestoupit na metro, autobus nebo tramvaj,” uvedla Petra Kolínská, náměstkyně primátorky.

Navržený postup dvoukolové soutěže umožní účast širokému spektru účastníků/architektů. Účast v porotě, ve které zasedne i náměstkyně Petra Kolínská
a primátorka Adriana Krnáčová, předběžně potvrdil britský architekt Peter Heath, autor londýnského Trafalgar Square.

„Návrh by měl oživit okolí Vítězného náměstí, ale zároveň by měl respektovat základní zásady původního plánu profesora Engela. Věřím, že tato výzva přiláká spoustu zajímavých návrhů z Česka i ze zahraničí,“ řekl Ondřej Boháč, ředitel IPR Praha. 

Ke snadnějšímu dosažení konsenzu všech klíčových dotčených stran Rada hl. m. Prahy jmenovala pracovní skupinu, která zpracovala požadavky na řešené území. V pracovní skupině jsou zástupci města, Prahy 6, IPR, ČVUT a VŠCHT. Doporučení pracovní skupiny budou stěžejní v procesu přípravy soutěže.

 Architektonicko-urbanistická soutěž bude vypsána jako dvoukolová a investorem následné realizace bude Magistrát hl. m. Prahy. Ceny a náhrady výloh v soutěži jsou stanoveny na 3,3 mil. Kč.

Více informací naleznete zde: www.iprpraha.cz/viteznenamesti.
tisková zpráva IPR


Související články:
O co jde v soutěži na novou podobu dejvického Vítězného náměstí?  16.6.2017
Praha 6 zvolila tým pro soutěž na úpravu Vítězného náměstí  3.1.2017
Kolínská: Praha by měla vykoupit pozemky na Vítězném náměstí  30.11.2016
Praha chystá urbanistickou soutěž na úpravy Vítězného náměstí   25.10.2016
Praha 6 připravuje urbanistickou soutěž k Vítěznému náměstí  14.6.2016
Vzhled Vítězného náměstí v Praze 6 určí urbanistická soutěž  29.3.2016

Komentáře

  1. Čtenář Stavbawebu says:

    Zanechat náměstí v současné podobě s doplněním zahradní městské drobné architektury a zeleně a ne ničit jedno z mála volných prostranství v hlavním městě. Co na to památkáři, ti spí?, co nato ÚHA? taky spí?

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*