Pražské stavební předpisy: Nepozastavit, ale novelizovat!

V pondělí 22.12.2014 se setkali zástupci odborné veřejnosti k sestavení otevřeného dopisu paní ministryni (MMR), paní primátorce a zastupitelům hl.m. Praha, k němuž se lze i nadále připojovat. K dnešnímu dni jej podepsalo více nežli 1100 osob odborné a angažované veřejnosti, mezi nimiž nechybí ani významné osobnosti architektonické scény.

http://www.petice24.com/praske_stavebni_pedpisy_nepozastavit_ale_novelizovat

List navazuje na sérii předchozích tiskových zpráv, článků a vyjádření odborné a laické veřejnosti, které spojuje společný cíl, a tím je prosazení dokumentu, který by natrvalo přinesl pořádek do stavebních záležitostí a zvýšil kvalitu pražského městského prostředí.
Hlavní poselství otevřeného dopisu je adresování naši podpory technické novele jako záruky překlenutí legislativních diskontinuit a hledání smírného řešení pro funkční PSP a efektivní komunikaci mezi MMR, městem, odborníky a veřejností která je esenciálním součástí tohoto procesu.

Nehledě na fakt, že celá situace vyvolává mnoho otázek, které je třeba zodpovědět. Kupříkladu: Proč nebylo přijato smírné řešení technické novely, respektive se k němu na zasedání naši zástupci nevyjádřili, přestože byla Matějem Stropnickým technická novela předložena a na dřívějších jednáních s MMR tato cesta předjednána? Jak je možné, aby do záležitostí profese zasahovali zájmové subjekty svým lobby (reklamy na billboardech) a dalšími nevhodnými prostředky? A mnohé další vyplývající z textů zúčastněných např:
https://www.facebook.com/pavel.hnilicka.1/posts/625170570928076

Stropnický: Příprava novely stavebních předpisů potrvá půl roku
Praha 5. ledna (ČTK) – Příprava novely pražských stavebních předpisů potrvá podle náměstka primátorky Matěje Stropnického (Trojkoalice) zhruba půl roku. V lednu předloží radním zadání novely, včetně časového harmonogramu, řekl dnes v rozhovoru s ČTK. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) rozhodlo, že současné předpisy do konce ledna zruší.

Samotná příprava novely potrvá podle náměstka měsíc od rozhodnutí rady. Další měsíc bude trvat připomínkování městských částí. Následná notifikace u Evropské komise, kterou žádá MMR, zabere tři měsíce. Bývalý primátor Tomáš Hudeček, pod jehož vedením rada nynější předpisy schvalovala, ale v minulosti několikrát zopakoval, že Praha za šest měsíců "nestihne vůbec nic". Do doby, než vejde novela v účinnost, budou v Praze stejně jako v jiných městech platit obecné stavební předpisy.

Pražské stavební předpisy jsou prováděcím předpisem ke stavebnímu zákonu. Ještě předtím, než v říjnu vešly v platnost, vzbudily bouřlivou debatu. Billboardová lobby kvůli nim vyvolala silnou mediální kampaň. Nesouhlasila totiž s regulací reklamy, kterou předpisy přinášejí. Naopak architekti a developeři změnu přivítali. Ministerstvo následně přišlo s připomínkami a pod hrozbou zrušení předpisů si vyžádalo jejich úpravu. Podle města ale žádosti ministerstva nešlo v zákonných lhůtách dostát.

Ve chvíli, kdy ministerstvo zruší pražské předpisy, umožní tím podle některých mimo jiné zástavbu zelených ploch na pražských sídlištích, rozšiřování počtu billboardů a zavedení reklamy v památkové rezervaci. Vedení města bude podle Stropnického jako účastník řízení takovým případům bránit. Pražští radní zároveň prosincovým usnesením deklarovali, že se budou proti krokům MMR bránit právní cestou. O dalším postupu město rozhodne až ve chvíli, kdy MMR předpisy zruší, řekl náměstek.


MMR nakonec pozastaví platnost pražských stavebních předpisů
2.1.2015 (ČTK) – Ministerstvo pro místní rozvoj nakonec pozastaví platnost pražských stavebních předpisů. Učiní tak dopisem, který Praze zašle do konce ledna. V pořadu Dvacet minut Radiožurnálu to dnes v Českém rozhlasu řekla ministryně Karla Šlechtová (za ANO). Praha podle náměstka primátorky Matěje Stropnického (Trojkoalice) připraví novelu předpisů. Stropnický ČTK řekl, že dokončena by mohla být v létě. Do té doby bude v Praze platit obecná vyhláška.

Stejně jako dnes i v prosinci ministryně argumentovala tím, že Praha nedala dostatečné garance, že napraví výtky, které ministerstvo proti předpisům mělo. Dopis s informací o zrušení předpisů měl Praze přijít už 23. prosince. Den předtím ale ministerstvo informovalo o tom, že Praha může situaci zvrátit zasláním dopisu s příslibem nápravy. Dopis nakonec na poslední chvíli zaslala jak primátorka Adriana Krnáčová (ANO), tak Stropnický, každý z nich měl ale jiný obsah. Krnáčová v dopisu přiznala chybu Prahy, Stropnický naopak žádal další čas na vyřešení situace.

Stavební předpisy, které jsou prováděcím předpisem ke stavebnímu zákonu, schválila v létě minulá rada města pod vedením tehdejšího primátora Tomáše Hudečka. Ještě předtím, než v říjnu vešly v platnost, vzbudily bouřlivou debatu. Billboardová lobby kvůli nim vyvolala silnou mediální kampaň. Nesouhlasila totiž s regulací reklamy, kterou předpisy přinášejí. Ministerstvo následně přišlo s připomínkami a vyžádalo si od Prahy úpravu předpisů.

Vedení města uvedlo, že žádosti ministerstva nelze v zákonných lhůtách dostát. Ministerstvo pak pohrozilo pozastavením účinnosti předpisů. Vešly by tak v platnost obecně platné předpisy, které ovšem podle některých umožní mimo jiné zástavbu zelených ploch na sídlištích, rozšiřování počtu billboardů a zavedení reklamy v památkové rezervaci. Pražští radní prosincovým usnesením deklarovali, že se budou zrušení předpisů bránit právní cestou.

Praha žádá MMR o lhůtu 200 dnů na vyřešení stavebních předpisů
23.12.2014 (ČTK) – Praha požádala ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) o lhůtu alespoň 200 dnů na vyřešení připomínek ke stavebním předpisům. Chce, aby zatím nové předpisy zůstaly platné a Praha se nemusela řídit obecnými stavebními vyhláškami. Vyplývá to z dopisu náměstka pražské primátorky Matěje Stropnického (SZ), který zaslal MMR. Podle vyjádření ministerstva ale zároveň primátorka Adriana Krnáčová (ANO) informovala ministryni Karlu Šlechtovou, že je hlavní město s pozastavením předpisů srozuměno.

Předpisy jsou platné od letošního října, připravila je rada pod vedením bývalého primátora Tomáše Hudečka (TOP 09).

Podle mluvčího MMR Karla Dlabače obdržela ministryně v pondělí večer vyjádření primátorky. "S ohledem na marné uplynutí lhůty uvedené ve výzvě k nápravě je Hlavní město Praha (HMP) srozuměno s tím, že MMR nemá jinou možnost, než pozastavit účinnost Pražských stavebních předpisů (PSP)," citoval mluvčí vyjádření primátorky.

Náměstek Stropnický zároveň v pondělí požádal, aby předpisy zůstaly v platnosti. "Žádám vás, pane náměstku, o ponechání Pražských stavebních předpisů v účinnosti a poskytnutí Hlavnímu městu Praze 200denní lhůty, v níž se zavazuji řádně vypořádat všechny připomínky Ministerstva pro místní rozvoj včetně požadavku notifikace u Evropské komise v souladu se zákony," píše Stropnický, který má v gesci územní rozvoj, náměstkovi MMR Ondřeji Votrubovi.

Podle Stropnického nebylo možné vypořádat všechny připomínky v šedesátidenní lhůtě, kterou Praha od MMR dostala, protože se měnilo vedení města a jen Evropská komise má na notifikaci 90 dní.

Pokud ministerstvo Praze vyhoví, bude během následujících 200 dní kromě získání evropské notifikace novela projednána s odbory magistrátu, jednotlivými městskými částmi a budou zapracovány došlé připomínky.

Ministryně Karla Šlechtová (za ANO) minulý týden ve středu po jednání s primátorkou Adrianou Krnáčovou (ANO) uvedla, že 23. prosince účinnost předpisů pozastaví a to do doby, než Praha vypracuje nové. O termínu pro možné odvolání tehdy ministryně novináře neinformovala. V pondělí ministerstvo uvedlo, že Praha má možnost situaci zvrátit, když přislíbí nápravu.

Stavební předpisy, které jsou prováděcím předpisem ke stavebnímu zákonu, schválila v létě minulá rada města pod vedením tehdejšího primátora Tomáše Hudečka. Ještě předtím, než v říjnu vešly v platnost, vzbudily bouřlivou debatu. Billboardová lobby kvůli nim vyvolala silnou mediální kampaň. Nesouhlasila totiž s regulací reklamy, kterou předpisy přinášejí. Ministerstvo následně přišlo s připomínkami a vyžádalo si od Prahy úpravu předpisů.


Vyjádření ČKA k aktuální situaci ohledně pražských stavebních předpisů
22.12.2014
Česká komora architektů (ČKA) se znepokojením sleduje události posledních dnů, které se týkají pražských stavebních předpisů a které hrozí vážným narušením stability právního prostředí pro projektování a výstavbu v Praze.

Česká komora architektů dlouhodobě kritizovala prováděcí předpisy ke stavebnímu zákonu, které upravují obecné požadavky na využívání území a na stavby. Proto ČKA a další odborníci přivítali vznik pražských stavebních předpisů, které představují krok správným směrem. I s tím, že se jeví rozumným po roce vyhodnotit jejich působení a případně přistoupit k jejich novelizaci – tak, jak to bylo rozhodnuto při jejich schválení v červenci tohoto roku.

ČKA jako profesní organizace dlouhodobě prosazuje, aby odborná témata byla diskutována věcně a bez zbytečného politizování, které znemožňuje rozumnou dohodu na vhodném řešení; je nešťastné, stává-li se rozhodování o odborných tématech předmětem politického boje, či zákulisního lobbismu.

Nepřijetí technické novely pražských stavebních předpisů radou hl. m. Prahy tento týden a z toho vyplývající plánované pozastavení účinnosti pražských stavebních předpisů Ministerstvem pro místní rozvoj je velice neblahým řešením, které povede pouze k další eskalaci nepředvídatelnosti právního prostředí pro výstavbu, tedy i projektování staveb v Praze.

Jedním z poslání ČKA ze zákona je i péče o prostředí, ve kterém je projektová činnost vykonávána – z tohoto důvodu vyzýváme vedení hl. m. Prahy i Ministerstva pro místní rozvoj ke smírnému řešení v podobě technické novely pražských stavebních předpisů, které bude vedeno se zodpovědností za budoucnost hl. m. Prahy.
Ing. arch. Ivan Plicka, předseda ČKA

 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*