Pražský funkcionalismus zařazen do programu Dne architektury v Nizozemsku

22. června 2013 slaví v Nizozemsku den architektury. Součástí letošního programu bylo zahájení výstavy Pražský funkcionalismus v ABC Architectuurcentrum v Haarlemu. Zdeněk Lukeš, který je spolu s Danem Mertou autorem koncepce výstavy, přiblížil během komentované prohlídky výjimečné skvosty pražské architektury a zároveň nastínil výběr současných realizací, u nichž je patrná inspirace českou funkcionalistickou tradicí. Výstava vznikla ve spolupráci Českého centra Haag a Galerie Jaroslava Fragnera.  Výstava je pro veřejnost otevřena od 23. června a potrvá do 15. září 2013.

BYTY, KINO, OKO   J. Stockar-Bernkopf, J. Solc, Copyright: Národní technické muzeum
Funkcionalismus jako architektonický směr se začal prosazovat ve 20. letech 20. století. V období před 2. světovou válkou byla města Praha, Brno a Zlín považována za centra české a evropské funkcionalistické architektury.

„Československo bylo v meziválečné éře liberální demokratickou zemí, navíc velmi tolerantní vůči různým architektonickým stylům – od neoklasicismu až po avantgardní funkcionalismus – tím se podobalo Holandsku a mezi oběma zeměmi byly také čilé kontakty. Praha pak patřila k předním centrům evropské architektonické avantgardy, což se snaží dokázat i naše výstava,“ uvedl Zdeněk Lukeš, jeden z autorů výstavy.

Výstava obsahuje 38 výstavních panelů, které se věnují tématům jako bydlení, církevní stavby, školy apod., a podává tak ucelený obraz o funkcionalistických projektech v Praze. Nebudou zde chybět archivní snímky architektonických skvostů modernity českých architektů, například Müllerova vila architekta Adolfa Loose, výstavní síň Mánes od Otakara Novotného nebo katolický kostel sv. Václava, jehož autorem je Josef Gočár. Nabídku však rozšíří také velkoformátová fotografie a model pozoruhodné stavby vila Palička, kterou navrhl nizozemský architekt Mart Stam. Jedná se o jedinou stavbu v pražské výstavní kolonii rodinných domů Baba, na jejímž projektu se podílel architekt ze zahraničí.  Kategorii současné architektury bude na této přehlídce prezentovat Palác Euro (DaM), zrekonstruovaný Veslařský klub Slavia (ADR) a rodinný dům Libuš (OK PLAN architects), navazující na nejlepší a tradiční díla českého funkcionalismu.
KOSTEL SV. VÁCLAVA  Josef Gočár, Copyright: Národní technické muzeum
Funkcionalismus má dlouhou tradici taktéž v Nizozemsku, kde je spíše znám pod pojmem Het Nieuwe Bouwen. Byli to pak právě Nizozemci, kteří se díky svému předchozímu bohatému modernistickému vývoji a zároveň čilým zahraničním kontaktům významně podíleli na rozšíření a rozvoji tohoto stylu ve světě. Realizace vlastních staveb jako je například vila Sonneveld v Rotterdamu z roku 1933 respektující pravidlo světlo-vzduch-prostor či Všeobecný plán rozšíření Amsterodamu
z roku 1934 dodržující principy funkčních městských zón dávají tušit, že zásady funkcionalismu padly v Nizozemsku na více než úrodnou půdu.

„Funkcionalismus v Nizozemsku je podobně jako v české architektuře zastoupen v soukromé, průmyslové i občanské výstavbě. Jeho další vývoj ovšem nebyl ideově přerušen a po 2. světové válce tak mohl nadále volně pokračovat. Navíc přirozeně navazuje na tradiční nizozemské hodnoty, charakter a ideje, jež se odráží ve strohosti, jednoduchosti a střídmosti“, uvedl Miroslav Pavel, historik architektury, který absolvoval studijní stáž na Univerzitě v Groningenu a touto problematikou se zabývá.

„Pražský funkcionalismus je již třetím výstavním projektem Českého centra, na kterém spolupracujeme s Galerií Jaroslava Fragnera. O moderní architekturu je v Nizozemsku obrovský zájem. Pro milovníky architektury jsme připravili unikátní ukázky pražského funkcionalismu, ke zhlédnutí bude i šest modelů“ sdělila Hana Schenková z Českého centra v Nizozemsku.
NÁVRH PRŮČELÍ VILY   Vít Obrtel, Copyright:  Ústav dějin umění AVČR
DEN ARCHITEKTURY
Den architektury vyhlásila Mezinárodní unie architektů v roce 1985. Nizozemsko bylo první evropskou zemí, která tuto dnes již každoroční manifestaci s cílem přiblížit architekturu co nejširší veřejnosti v roce 1986 uspořádala. Ačkoli tento architektonický svátek později připadl na první říjnové pondělí na Světový den lidských sídel, v Nizozemsku se den architektury nadále slaví v původním termínu. Poslední či předposlední červnový víkend jsou zpřístupněny výjimečné nizozemské stavby a architektonická studia, probíhají diskuse s architekty a realizátory staveb, konají se výstavy, přednášky, filmové projekce a workshopy, pro cyklisty a turisty jsou připraveny speciální stezky. Každý rok má pečlivě vybrané téma. Letos je to „24 hodin nonstop architektury“

ČESKÁ CENTRA
Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí pro propagaci ČR v zahraničí. Prosazují českou kulturní scénu na mezinárodním poli. Síť Českých center působí z 22 zahraničních metropolí tří kontinentů. Generální ředitelkou Českých center je Vilma Anýžová.

www.czechcentres.cz
hague.czechcentres.cz

tisková zpráva

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*