Projekt kostela na brněnské sídliště

Na jaře loňského roku byla uzavřena soutěž na novostavbu farního kostela Seslání Ducha Svatého, jenž by se měl stát součástí Salesiánského střediska v Brně-Líšni. Mezi oceněnými jsou také Ondřej Chybík a Michal Krištof, kteří v soutěži získali odměnu.

Ondřej Chybík a Michal Krištof kostel navrhli jako jasně definovanou strukturu objektů kolem nádvoří, sakrální výraz stavby umocnili dominantou zvonice. „Z místa, kde bude kostel stát, jsou vidět Pálavské vrchy. Vnímáme je jako jeden z hlavních identifikačních prvků Jižní Moravy, navrhli jsme proto centrální nádvoří s přímým jižním výhledem. Nádvoří má v celé struktuře zásadní postavení, je určeno pro setkávání farníků po mši, venkovní bohoslužby a také se může propojit se společenským sálem,“ říká architekt Krištof a dodává:  „Díky své uzavřenosti reprezentuje spirituální život areálu. Zároveň je však také výrazovým prvkem salesiánské otevřenosti. Je volně přístupné, bez plotů, bran a zdí.“
Autoři soutěžního návrhu také museli zohlednit místní klima – vzhledem k otevřenosti místa a orientaci bytových domů tu vzniká mimořádně silný vítr. Proto je nádvoří skryté uvnitř struktury budov tak, aby na něm bylo závětří a klid.

Dva scénáře realizace
Vzhledem ke zkušenostem s financováním podobných projektů byly navrženy dva přístupy k výstavbě. První pod názvem „vše zaráz“ předpokládá silnou jednorázovou investici. V případě táhnoucích se příprav je možné v první etapě srovnat terén a vytvořit plochu nádvoří, centrálně umístěný základní kámen by se pak využíval jako venkovní oltář.
Pokud by se jednorázová investice nepodařila, navrhli architekti postupný růst území. Stavební program rozdělili do několika objektů tak, aby se mohlo postupovat v krocích. Pro kultivaci místa se nabízí práce s dočasnou zelení, která by vymezila budoucí hlavní loď kostela. Rychle rostoucí dřeviny mají přírůstky okolo čtyř metrů ročně, v soudobém urbanismu se používají jako vymezení dočasných teritorií v rámci krátko- až střednědobých strategií.

Hlavní loď kostela
Prostor hlavní lodi odkazuje na současné tendence církve a papeže Františka na střídmost a skromnost. Ústředním motivem je tu kombinace přirozeného světla a centrální osové symetrie. Autoři použili tři základní textury: kamennou dlažbu, dřevěný mobiliář, bílé povrchy stěn a stropů. Do jasně bílého interiéru vložili dřevěnou hmotu kůru s varhany a místem pro chrámový sbor, dále tu jsou dvě zpovědnice, místnost pro maminky s dětmi a sakristie. Také oltářní prostor navrhli s důrazem na tvarovou a materiálovou jednoduchost. Přednost dostala vyvážená kompozice hmot a světlo, které na oltář přichází rozptýlené. Jako obětní stůl zvolili jednoduchý kvádr v ose hlavní lodi. Po stranách se nacházejí křtitelnice a ambon. V blízkosti ambonu jsou rozmístěny sedací prvky v podobě krychlí z tmavého dřeva. Obětní stůl, ambon i křtitelnice jsou ze stejného materiálu jako podlaha, tedy z pískovce.
„Řešení oltářního obrazu jsme navrhli s ohledem na koncept prostoru hlavní lodi. Vzhledem k čistotě architektonické formy považujeme za nejpřiměřenější způsob doplnění tohoto konceptu o klasický obraz s motivem Seslání Ducha Svatého. V rámci soutěže jsme oslovili zástupce tuzemských sbírek a máme několik doporučení na možnost získání, dlouhodobé zápůjčky či tvorbu uměleckého díla,“ dodává Michal Krištof.

Klíčovým momentem salesiánského ducha je starost o děti mládež.  Ondřej Chybík a Michal Krištof se proto rozhodli, že na výzdobě hlavní lodi se budou podílet děti a navrhli možnost obměny křížové cesty z dílen salesiánského spolku. ¨
Hana Vinšová
 

Architektonická soutěž na novostavbu farního kostela Seslání Duch Svatého se zázemím v Brně-Líšni
Vyhlašovatelé: Salesiánská provincie Praha a Nadace pro radost
Soutěž byla vyhlášena na podzim roku 2013, realizace stavby byla plánovaná na rok 2017. Celkem přišlo 74 návrhů. Výsledky byly zveřejněny v květnu 2014, první místo nebylo uděleno. Druhé místo získali Ing. arch. Tomáš Kodet a Ing. arch. Martina Kodetová, třetí místo obdržel Ing. arch. Jiří Šťáva.

Odměny:
● CHYBIK + KRISTOF ASSOCIATED ARCHITETS: Ing. arch. Michal Krištof, Ing. arch. Ondřej Chybík, Ing. arch. Lenka Musilová / Spolupracující osoby: Ing. arch. Martin Holý, Kryštof Foltýn, Marek Petrík
● Ing. arch. Michaela Dejdarová a Ing. arch. Karel Filsak
● Ing. arch. Miloš Klement, spolupráce MgA. Marian Maršálek

Komentáře

  1. Čtenář Stavbawebu says:

    Dobrý den, nevím, jestli pánové již v minulosti projektovali obdobné sakrální stavby, ale spíše jako |pokračování stylu brněnského Bauhausu| by to chtělo výrazný objekt v společné kompozici např. dřeva, kamene a skla. Tyto materiály jsou totiž i pro území Líšně přirozenější. Omlouvám se za kritiku, ale berte to pánové spíše jako námět na zamyšlení v dne Nanebevstoupení páně.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*