RD Únětice u Prahy

Dům s dřevěnou konstrukcí

Místo: Únětice u Prahy
Investor: Eduard Zenkl, Věra Víchová
Architekt: Josef Horný
Projektant: Miroslav Špaček
Dodavatel: Lectus, s. r. o., Mělník
Dodavatel dřevěné konstrukce: Habena, spol. s r. o.
Projekt/realizace: 2005/2006
Plocha stavebního pozemku: 1200 m2
Zastavěná plocha: 199 m2
Celková podlahová plocha: 358 m2
Celkový obestavěný prostor: 1146 m3
Parkování aut venku, na uliční čáře pozemku
Rekreační, jižně orientovaná zahrada u každého domu
Celkové náklady: 7 000 000 Kč
Náklady na m2 podlahové plochy: 19 550 Kč/m2
Náklady na m3 obestavěného prostoru: 6520 Kč/m3

Nosná konstrukce: dřevěná rámová, jednostranně opláštěná
Konstrukce podlah: dřevěné trámy 40/200 mm, OSB deska, tepelná izolace
Okna: plastová
Střecha: dřevěné trámy 40/200 mm, OSB deska, 200 mm min. vlna
Příčky: sádrokartónové kostrové
Dřevěná konstrukce stavby byla prefabrikována v montážní hale, trans-
portována a manipulována autojeřábem a vztyčena na připravených
betonových základech, a to během 10 pracovních dnů.
Vytápění: centrální s akumulací tepla, tepelné čerpadlo
Jiné: příprava na solární kolektory
Měrná potřeba tepla na vytápění: 32,2 kWh/m2/rok
Součinitel prostupu tepla:
obvodová stěna — 0,15 W/m2 K
základová deska — 0,14 W/m2 K
okna/dveře — 1,10 W/m2 K
střecha — 0,12 W/m2 K
Autor fotografií: Josef Horný
Barevné vizualizace: Laco Fecsu

Domy s dřevěnou konstrukcí
JOSEF HORNÝ


V poslední době se v Čechách začíná uplatňovat stavění domů s dřevěnou konstrukcí.
Velké rozdíly mezi praxí v USA a v Austrálii, odkud tento stavební systém pochází, a střední Evropou jsou důsledkem odlišných požadavků na tepelné izolace, způsobených jinými klimatickými podmínkami. Zvýšené požadavky na kvalitu tepelné izolace ovlivňují vlastní konstrukční řešení a kvalitu provedení dřevostavby. Netěsnosti a tepelné mosty mohou být příčinou kondenzace, která ohrožuje samotnou konstrukci dřevostavby. Důležitý je proto správný návrh detailů a jejich řádné provedení na stavbě.
Způsob stavění ze dřeva, jemuž se v Americe říká „two by four“ anebo „baloon construction“, nelze slepě aplikovat na zdejší podmínky. Ve střední Evropě, kde musíme počítat s větší zátěží konstrukce způsobenou sněhem, je spojování jednotlivých prvků třeba provádět mnohem důkladněji než v původním systému. V místech zavětrování konstrukce a při kotvení prvků se musí používat daleko kvalitnější a silnější materiál.
Výhodou je, že systém umožňuje vytvořit „dutou“, celkem třicet centimetrů silnou stěnu konstrukčního roštu, která může být kompletně vyplněna tepelnou izolací. Tu lze zvnějšku opláštit minerálním fasádním systémem s omítkou a zevnitř sádrokartonem nebo jinou obkladovou hmotou.
Výhodou používaného konstrukčního systému je, že nevyužívá energeticky náročných materiálů, jako jsou pálené cihly, ocel, beton, hliník a naopak umožňuje využití obnovitelných materiálů (dřevo, tepelné izolace na bázi přírodních vláken, nepálená hlína).
Relativně velké energetické nároky na větrání lze omezit inteligentní regulací větrání v závislosti na aktuální potřebě. Náklady na ohřev TUV jsou v dobře tepelně izolovaném domě vyšší, než náklady na topení. To ospravedlňuje investici do solárních kolektorů a nádoby na akumulaci solární energie pro potřeby ohřevu TUV.

Dřevostavby ve středoevropském klimatu
MIROSLAV ŠPAČEK


Miroslav Špaček, zpracovatel výrobní dokumentace a statiky tří řadových dvoupodlažních domů v Úněticích, v následujících bodech shrnul přednosti dřevostaveb stavěných ve středoevropském klimatu a prostředí. To vše platí v případě dobře vyprojektované a postavené dřevostavby.
* Dřevostavbu je možné označit jako nízkoenergetický objekt, a to jednak pro nízkou spotřebu energií při jejím provozování, pro vyváženost konstrukce z tepelně technického hlediska (navíc s vyloučením tepelných mostů), a jednak z důvodu úspory energie vynaložené na výrobu materiálů používaných ke stavbě (cihly versus dřevo). 
* Při demolici je materiál dále využitelný a demolice není pracná.
* Má celkově nízkou hmotnost, což umožňuje menší náklady na dopravu a zvedací mechanismy, rychlejší montáž.
* Nízká hmotnost vrchní stavby příznivě ovlivňuje náklady na založení stavby (menší plochy základových konstrukcí).
* Kromě konstrukce základů je při stavbě možné vyloučit mokré procesy. To umožňuje vyšší rychlost stavění a možnost výstavby i za nízkých teplot. 
* Náklady za m3 obestavěného prostoru dřevostavby jsou nižší než u klasické stavby.
* Výstavba dřevostaveb může posílit tradiční tuzemský průmysl (zaměstnanost), využívat tuzemské obnovitelné zdroje, omezit současný trend vývozu domácí suroviny.
* Dřevostavba je vhodná také pro rekreační objekty (při příjezdu do vychladlého objektu je při zatopení okamžitě teplo, odpadá ohřívání vymrzlého „kamení“ v tradičně postavené chalupě).


Publikováno ve stavbě č. 1/2006

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*