Regenerace historického centra Úval

Urbanistická studie

Tým zpracovatelů :
architektonické řešení: A.LT architekti, v.o.s. — Peter Lacko, Filip Tittelbach
spolupráce: Michal Šiška
dopravní řešení: Antonín Žižkovský
návrh zeleně: Eva Vízková
Objednatel:
město Úvaly, starosta MUDr. Jan Šťastný
společnost MEI, Tomáš Ctibor


Smyslem předkládané práce je pojmenovat identitu historického centra Úval, hledat řešení jeho problémů a naznačit možnosti vývoje. Návrh si klade za cíl iniciovat a odborně podložit diskuzi o budoucnosti historického centra města. Je zřejmé, že horizont realizace přesahuje jedno volební období.

Identitu Úval dnes tvoří říčka Výmola a její zátopové území, lesy na stráních, trosky biokoridoru, soustava rybníků, kostel, škola, náměstí, trať a viadukt, nekoordinovaná výstavba.

Na příkladu Úval lze demonstrovat současnou mizérii většiny menších sídel této země — zanedbaný veřejný prostor, astronomický vnitřní dluh v infrastruktuře a zoufalý nedostatek veřejných financí, které stěží pokryjí minimální spoluúčast jediného projektu při čerpání evropských subvencí.

V rámci historického jádra Úval proto doporučujeme uplatňovat dva paralelní přístupy:

1) Podporovat zahušťování stávající urbánní struktury kvalitními současnými zásahy a hledat impulsy rozvíjející město ve spolupráci se soukromým kapitálem.

2) V rámci veřejných investic doporučujeme (inspirováni architektem Luigi Snozzim a jeho prací ve švýcarském městečku Monte Carassu) volit spíše strategii akupunktury — precizně zacílených jehliček menších zásahů, obnovujících vztahy mezi strategickými body veřejného prostoru.„Ideová osa“ Pražské a Husovy ulice ústící do náměstí Arnošta z Pardubic má důležitou funkci maloměstského korza a kulturního a správního uzlu.

Významnou kvalitou Úval je jejich přírodní rámec, zejména topografický reliéf, který jim propůjčil jméno. Potoky, soustava rybníků, blízká zeleň a opuštěný lom se mohou stát bohatým zdrojem outdoorových aktivit.

Stávající zástavba v historickém centru Úval je zanedbaná. Hustota zástavby je nízká. Historické jádro je dobré zahušťovat, podporovat kontrast charakteru města a krajiny.

Publikováno ve Stavbě č. 4/2008


Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*