Rekonstrukce a modernizace Letního kina v Tišnově

Areál Letního kina v Tišnově z počátku 70. let 20. století se nachází v úpatí kopce Klucanina na pomezí zastavěného území obce a lesa. Letní kino bylo postaveno v dobách komunistického režimu prostřednictvím tzv. akce Z a jeho hlavní stavební části, tj. ocelová konstrukce s parabolickým promítacím plátnem, jeviště, hlediště pro 770 diváků a promítací objekt, byly před zahájením rekonstrukce a modernizace na hranici životnosti. 

Rekonstrukce a modernizace Letního kina v Tišnově je koncipována tak, aby byly splněny soudobé požadavky na multifunkční kulturní areál při zachování stávajícího génia loci. Pro naplnění těchto požadavků jsou nově vybudovány téměř všechny funkční části kina – jeviště umožňující realizaci kulturních akcí malého i velkého měřítka, pohodlné hlediště splňující křivku viditelnosti pro 536 diváků, a promítací objekt s barem a zázemím. Charakteristickým prvkem Letního kina v Tišnově propojujícím minulost a budoucnost zůstává ikonická ocelová konstrukce promítacího plátna, která je očištěna a staticky doplněna o chybějící prvky. Parabolická promítací plocha spojená s ocelovou konstrukcí je nahrazena plochou rovnou, odpovídající novým audio-vizuálním požadavkům. 

Architektonické řešení jednotlivých částí kina, volba materiálu a barevnost jsou založeny na symbióze areálu letního kina a okolní přírody. Hlediště s bočními schodišti je postaveno z prefabrikovaných betonových dílců, na kterých jsou osazeny ocelové lavice s akátovými lamelami. Betonové jeviště a okolní zpevněné plochy z prefabrikovaných velkoformátových dlažeb umožňují instalaci různě velkých scén a akcí všeho druhu. Promítací objekt s výrazným betonovým zastřešením baru je obložen trapézovým plechem, který je zároveň použit i na zastřešení ocelové konstrukce promítacího plátna.

Autorská zpráva
Foto: Jan Cága

Ateliér: PLUS MÍNUS NULA
Spoluautoři: Ing. arch. Pavel Hude, Ing. arch. Lena Vitorino, Ing. arch. Boris Hladký
Spolupracovníci: Ing. arch. Maroš Belopotocký, Ing. arch. Nikola Slámová

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*