Rekonstrukce a přístavba auly ČZU v Praze

Původní budova auly České zemědělské univerzity od architekta Jana Čejky již nevyhovovala z hlediska technického vybavení, dispozice ani ekonomiky provozu a prošla celkovou rekonstrukcí. Její součástí byla sanace železobetonového nosného skeletu, v budově jsou nové povrchy, podlahy, interiér a zateplený fasádní plášť s otvorovými výplněmi. Také byla vybudována přístavba před západním průčelím původního objektu, aby mohly být rozšířeny plochy návštěvnického, provozního a technického zázemí, a která prostorově reaguje na přilehlou budovu rektorátu. Ten společně s náměstím vytváří významový akcent celého areálu ČZU, který je umocněn zlatou barvou střešní krytiny auly, navozující dojem koruny a prolínající se i do interiéru v podobě zlatých baldachýnů v podhledu hlavního sálu. Náměstí mezi aulou a rektorátem bylo nově tvarově a výškově upraveno a předlážděno, doplnily jej květníky se vzrostlými stromy a skrytý objekt mlhoviště.

Původní výrazové zpracování fasád s propsaným tvarem nosného rámového skeletu se stěnovými vyzdívkami s kabřincovým obkladem byl soudobým způsobem vyjádřen v provedení kontaktního zateplení historické budovy, kde byla původní rámová struktura přepsána do hladce omítaných lysén a původní stěnové vyzdívky byly transformovány do obkladu perleťovou mozaikou. Fasádní plášť přístavby je v úrovni přízemí pro propojení exteriéru s foyer auly zcela transparentní, v úrovni patra pak naopak bez přiznaných okenních otvorů, které jsou překryty předsazeným skleněným obkladem s proměnlivou světelnou propustností a nepravidelným vertikálnímn formátováním ad hoc. Střecha přístavby je plochá s vegetační úpravou a z hlediska sousední výškové budovy rektorátu vystupuje jako další fasáda objektu.

Dešťové vody ze střech objektu jsou retenovány v nově vybudované podzemní galerii a zpětně se využívají jako šedá voda pro splachování toalet a pro závlahu vegetační střechy. Systém vytápění zajišťuje přípravu teplé vody pro vzduchotechniku, je zde podlahové vytápění s doplňkovými radiátory. Systém vzduchotechniky zahrnuje i klimatizaci s rekuperací tepla i vlhkosti z odpadního vzduchu. Chlazení zajišťuje suchý chladič ve venkovním prostředí. Systém regulace klimatu budovy je sekundárně doplněn slunolamy a interiérovými závěsy a žaluziemi.

Autorská zpráva DRNH architektonická kancelář

Místo / Address: Kamýcká 129, Praha-Suchdol
Autoři / Architects: Antonín Novák, Petr Valenta, Radovan Smejkal, Eduard Štěrbák, Pavel Veselý / DRNH architektonická kancelář a Jan Čejka
Investor: Česká zemědělská univerzita v Praze
Zastavěná plocha / Built-up area: 1316 m2
Užitná plocha / Usable area: 2496 m2  
Obestavěný prostor / Enclosed volume: 14 882 m3
Projekt / Design time: 2016–2019
Realizace / Implementation: 2019
Foto: Tomáš Malý a archiv DRNH

Vyšlo v časopise Stavba 2/2021

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*