Rekonstrukce administrativní budovy firmy Milos v Roudnici nad Labem

Fotogalerie ke článku (12)

Rekonstrukce administrativní budovy firmy Milos v Roudnici nad Labem

Rekonstrukce administrativní budovy firmy Milos v Roudnici nad Labem

Původní stav budovy

Původní stav budovy

Zázemí zaměstnanců

Zázemí zaměstnanců

Kancelář s nadsvětlíky

Kancelář s nadsvětlíky

Chodba po rekonstrukci

Chodba po rekonstrukci

Původní stav chodby

Původní stav chodby

Nově upravené schodiště

Nově upravené schodiště

Původní stav schodiště

Původní stav schodiště

K rekonstrukci patřily i venkovní úpravy vstupu do areálu

K rekonstrukci patřily i venkovní úpravy vstupu do areálu

Situace

Situace

1. NP

1. NP

3. NP

3. NP
Celá fotogalerie (12)

Rekonstrukce se snaží respektovat charakteristickou atmosféru domu a dát jí formu odpovídající současným potřebám i představám o standardu kancelářského prostoru a reprezentativnosti firmy nového majitele.

Klient: Milos, s. r. o.
Autoři: Ladislav Lábus, Martin Matiska, Petr Uhlík, Norbert Schmidt
Spolupráce: Ivana Dvořáková, Martina Novotná, Tomáš Procházka, Ondřej Píhrt
Projektant: Atelier UM, Martin Matiska, Petr Uhlík
Profese: Josef Adensam — elektro, Milan Maštálka — ZTI, Miloš Krotil — ÚT, Miloš Stibůrek — statika, Karel Mišička — dopravní řešení, Jarmila Kubínová — PO
Sadové úpravy Landscaping: Mikoláš Vavřín
Stavební dozor: Petr Sechovec
Generální dodavatel: Podřipská stavební společnost, s. r. o.
Subdodavatelé: Sapr, s. r. o. (zámečnické výrobky), KONVA engineering, s. r. o. (fasáda), Raxis, s. r. o. (kuchyně), Maron CZ, s. r. o., (zastínění), Omega 99, s. r. o. (teraco)
Celkový obestavěný prostor: 11 488,62 m3
Náklady: 20 mil. Kč
(Některé prostory byly rekonstruovány zcela (3.NP, jídelna, vstupní a schodišťové prostory), některé konstrukce (střecha) byly rekonstruovány v předstihu a nejsou uvedeny v celkové ceně, někde došlo pouze k dílčím úpravám instalací (1. NP, 2. NP), nově byl proveden plášť budovy. V celkové ceně jsou i úpravy zpevněných ploch a příjezdové komunikace.)
Termíny: projekt SP listopad 2003-únor 2004, prováděcí projekt únor 2004 — duben 2004, realizace červen 2004 — březen 2005
Autor fotografií: Tomáš Rasl
 
 
Administrativní budova firmy Milos se nachází v areálu bývalých Roudnických strojíren a sléváren. Stavba byla postavena zároveň s výrobní halou v roce 1988 a tvořila její administrativní a sociální přístavbu. Objekt polovinou hmoty sousedí s výrobní halou, jež není součástí projektu. Budova je osazena na hraně terénního zlomu tak, že přízemí, přístupné ze západní strany, je z východní strany zcela zapuštěno pod úroveň sousední komunikace a podlahy výrobní haly.

Nedokonalé provedení a celkově špatný stavebně technický stav byly
pro nového majitele nepřijatelné. Rekonstrukce se zaměřila na sanaci konstrukcí i povrchových úprav a na zlepšení architektonického standardu domu. Velká péče ze strany investora byla věnována vytvoření kvalitního pracovního prostředí a zázemí pro zaměstnance včetně sadových úprav s hřištěm a odpočinkovými plochami. Návrh se snaží respektovat charakteristickou atmosféru domu a dát jí formu odpovídající současným potřebám i představám o standardu kancelářského
prostoru a reprezentativnosti firmy nového majitele. Funkce objektu se přitom nemění. Firma Milos využívá třetí podlaží jako kancelářské plochy. Ve druhém a třetím podlaží jsou prostory se šatnami a zázemím pro dělníky, kteří pracují v přilehlé výrobní hale. Ostatní plochy jsou využívány jako sklady.

Přestavba podtrhuje horizontální charakter objektu a zdůrazňuje pravidelný
rastr oken. Fasáda je zateplena minerální vlnou a obkladovým deskovým systémem firmy Cembrit, který je na některých meziokenních panelech lokálně doplněn kontaktním systémem z pěnového polystyrénu a tenkovrstvou probarvenou omítkou. Stávající okna jsou nahrazena okny s izolačními dvojskly a otvory zasklené sklobetonem jsou nahrazeny okny stejného dělení. Tři původní výrazná závětří vstupů jsou akcentována barevně i prosklenou plochou. Jejich „rám“ je upraven pomocí plechového obkladu a prosklená stěna s dveřmi
nahrazuje původní sklobetonovou stěnu.

Prostory schodišť jsou přeštukovány. Nosný systém montovaného
železobetonového skeletu je přiznán očistěním od původní omítky a nahozen novou — hrubou cementovou. Povrch podest a ramen je
opatřen teracem v černé barvě. Původní ocelové zábradlí je nahrazeno novým z atypických pororoštů. Místo příček a plných dveří oddělujících schodišťové prostory od chodeb jsou navrženy celoprosklené dvoukřídlé dveře s bezpečnostním sklem. V interiéru nedochází k zásadní změně dispozice, ale pouze k „přemisťování“ příček — mění se proporce některých prostorů. Zásadnější změna je provedena na toaletách, které jsou řešeny vložením „zubaté“ stěny, jejíž složenost je zvýrazněna barevným emailovým nátěrem. Nejvíce úprav se odehrává ve třetím podlaží. Kromě změn v dispozicích se týkají nových nadsvětlíků příček mezi kancelářemi, nových povrchů, výměny prvků PSV,
provedení dutinové instalační podlahy a výměny instalací.
 
 
Zdroj: autorská zpráva, Stavba 1/2007

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*