Rekonstrukce administrativního objektu OIRT

Přestavba původní budovy z přelomu 70. a 80. let.

Rekonstrukce administrativního objektu OIRT

Adresa: Skokanská 3, Praha 6

Investor: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

Architekt: ADR, s. r. o.,

Autor: Petr Kolář, Aleš Lapka

Spoluautor: Josef B. Novotný, Patrik Hocke

Projektant: SPS projekt, spol. s r. o.

Stavební část: Stanislav Šembera, Jiří Severa, Vladimír Pavlovič, Jiří Bardoděj

CAD: Roman Vejtasa

Statika: Milan Novotný

Zdravotní technika: Jan Svátek

Ústřední vytápění: Jiří Satrapa

Elektroinstalace: Petr Havlíček

Vzduchotechnika: Luboš Krpata

Technologie gastroprovozu: Helena Urbánková

Stavební fyzika: AWAL, expertní a projektová kancelář

Komunikace: Atelier PROMIKA, Jaroslav Míka

Sadové úpravy: JENA, Maxim Turba

Dodavatel: Metrostav, a. s, — divize 08

Stavbyvedoucí: pan Kajer

Původní realizace: 1977

Soutěž: 1999

Projekt rekonstrukce: 03-05/ 2000

Rekonstrukce: 03/ 2001-03/ 2002

Zastavěná plocha: 1152 m2

Celkový obestavěný prostor: 13 866 m3

Celková podlažní plocha: 3076 m2


STAVEBNÍ NÁKLADY

Investiční náklady stavby: 70 mil. Kč


DOPLŇKOVÉ ÚDAJE

Energetická náročnost objektu: 303.180 MWh

 

Objekt byl postaven na přelomu 70. a 80. let 20. století a sloužil jako administrativní budova organizace mezinárodního vysílání OIRT. Původní prováděcí projekt výstavby této budovy a dokumentaci skutečného stavu zpracoval Pražský projektový ústav v r. 1977, resp. 1983. Autorem architektonické koncepce byl ing. arch. V. Ježek, hlavním inženýrem projektu byl ing. Skrla.

 

Plně podsklepený objekt je tvořený západním kancelářským křídlem obdélníkového půdorysu o třech nadzemních podlažích a východním křídlem čtvercového půdorysu se vstupní halou a konferenčním sálem obsahujícím dvě nadzemní podlaží. Objekt odpovídal době výstavby a tehdy zamýšlenému provozu. Morální stáří objektu bylo větším problémem než jeho skutečný technický stav. Cílem navrhované rekonstrukce bylo vytvoření moderní administrativní budovy vyhovující nárokům 21. století.

 

Hmota budovy se nezměnila. Zachován zůstal konstrukční systém objektu (montovaný železobetonový skelet typ Konstruktiva). Nové, přehledné a jasné dispoziční řešení objektu si vyžádalo velký rozsah bouracích prací, hlavně stávajících příček. V nosných konstrukcích byly provedeny jen minimální zásahy. Umístění hlavního vstupu se také nezměnilo. Důraz nového řešení byl kladen na flexibilitu kancelářského prostoru — jednotlivé kancelářské buňky lze libovolně spojovat do větších prostor. Transparentní stěna, oddělující kanceláře od komunikací, odpovídá moderním koncepcím kancelářských budov. Velikost typické kancelářské buňky (14 m2) umožňuje práci dvou pracovníků nebo jednoho samostatného pracovníka. Ve všech patrech je umístěno odpovídající hygienické zázemí zaměstnanců. Na vstupní prostor s recepcí navazuje společenská místnost jídelny s kuchyňským zázemím a oddělený salonek se šatnou. Technické a skladové zázemí je umístěno v suterénu. Zde je také služební byt, který je i samostatně přístupný po venkovním schodišti. Budova má jedno vnitřní schodiště, dvojici vestavovaných výtahů a k západní fasádě přistavěné nové venkovní únikové schodiště.

 

Obvodový a střešní plášť byl nahrazen novými konstrukcemi tak, aby vyhovovaly současným tepelným normám. Nový plášť budovy nyní tvoří jednotný moderní keramický obklad, který obaluje budovu příjemnou „kůží“. Celková kubická hmota stavby s rastrem oken je obohacena „technickými“ detaily vstupní markýzy, požárního schodiště a hliníkových lamel. Doplňkem jsou dva vlajkové sloupy v blízkosti vchodu.

 
 

Publikováno v Architektuře 2003.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*