Rekonstrukce bytového domu

Dům v zahradní čtvrti prvorepublikové suburbie působí jako rodinný, ale ve skutečnosti je spíše domem bytovým. Postaven byl s pěti pronajímatelnými jednotkami, podobně jako celá okolní čtvrť. Šlo o formu investic prosperujících živnostníků za lepších časů první republiky, typologii, která se dnes v Česku staví zřídka. Jeho rekonstrukce si vyžádala rozvinutí předností tohoto unikátního typu komunitního bydlení. Ideálně tak, aby z bydlení v zahradě a klidné čtvrti profitovali všichni jeho obyvatelé stejně, tedy i ti ve vyšších podlažích odříznutých od zahrady, a aby zároveň zůstala zachována prvorepubliková atmosféra domu. Uživatelé vyšších podlaží sice žili v domě s vlastní zahradou, ale nemohli se dostat na čerstvý vzduch jinak, než dlouhou cestou přes společné schodiště. Pomohli jsme tuto disproporci dorovnat velkými, nenápadně zastřešenými terasami, na které navazují široká posuvná okna. Spojením teras s největšími místnostmi tím, že jsme okna připravili o parapety, jsme dosáhli benefitu zvětšení hlavního obytného prostoru v situaci, kdy nosné stěny a počty jednotek na patrech neumožnily tohoto efektu dosáhnout jinou formou – pokoje nešlo zvětšit například jejich spojováním. Část terasových prken je proložena pochozím plexisklem tak, aby spodní byty nepřišly o oblohovou složku světla. Technickou zajímavostí je náš patent – systém větracích šachet, drážek, rozvedených pod novým zateplením, které snižují difuzní odpor konstrukce směrem do exteriéru. Je to kompenzace absence řádné hydroizolace původní spodní stavby. Předešli jsme tím vzlínající kapilární vlhkosti a druhotně interiérovým plísním, s nimiž se potýkají některé sousední domy, zateplené bez rozmyslu. Jako každá investice do společného majetku, i zde hrál roli rozpočet. Díky původnímu realistickému odhadu však byla rekonstrukce dokončena, aniž by byl překročen. Nutnou součástí takového postupu byla i recyklace některých původních výplní otvorů, deskových materiálů a dalších prvků stavby.

Z nejvyššího podlaží jsme ve střeše otevřeli obyvatelům dosud utajený výhled na Prahu. Atmosféra interiéru tohoto bytu čerpá z přirozeného potenciálu bydlení v podkroví, přímo pod sluncem. Interiér je přímočaře rozzářen bílými povrchy a pak zkombinován s kontrastními prvky v černé. Završen je tu tam přirozenými dřevěnými povrchy.

Autorská zpráva
Foto: Tomáš Brabec


Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*