Rekonstrukce Libeňského soumostí

Studie představuje komplexní urbanisticko-architektonický návrh řešení Libeňského soumostí a přilehlého okolí.

Rada hlavního města Prahy v pondělí 18. prosince 2023 na svém jednání schválila aktualizaci Architektonické studie podle návrhu architekta Petra Teje, která definuje zásadní parametry rekonstrukce Libeňského soumostí a přilehlého okolí. Ve studii je obsažena i koordinace se všemi stavebními záměry v okolí soumostí. Návrh počítá s rozsáhlejší rekonstrukcí obloukového mostu přes Vltavu. Ta vychází z původního Janákova řešení v podobě repliky nosné konstrukce na stávajících pilířích v řece Vltavě. Obloukovou konstrukci mostu v Libni přes zaniklé východní rameno řeky Vltavy nahradí volná tvarová replika. Pod mostem je navržena dlážděná piazzetta v půdorysné stopě původního koryta řeky Vltavy s různými scénáři využití (skatepark, trhy, koncerty, kluziště). Prostory piazzetty jsou propojeny pobytovými schodišti s vnitřními prostory v mostních opěrách. Nájezdové a sjízdné rampy ve střední části soumostí jsou ponechány na násypovém tělese a upraveny pro pěší, cyklistikou a motorovou dopravu.
Autorská zpráva

autoři: Petr Tej, Tomáš Cach, Oto Melter
investor: TSK Praha a.s.
vizualizace: Dousek-Záborský

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*