Rekonstrukce Muzea hl. města Prahy

(ČTK) – Muzeum hlavního města Prahy uzavře od 15. června z důvodu rekonstrukce hlavní budovu na Florenci. Znovu otevřená pro veřejnost by měla být na podzim 2022. Zaměstnanci muzea začnou postupně balit všechny sbírkové předměty z expozic, které se budou stěhovat do depozitářů. Samotná rekonstrukce bude zahájena 1. září. ČTK o tom za muzeum informovala Olga Šámalová.

„Naše kolegyně a kolegové z odborných oddělení muzea budou mít na starosti zabalení a bezpečné přestěhování přibližně 578 sbírkových předmětů z historických sbírek našeho muzea a 744 archeologických exponátů. Zároveň budou ochráněny umělecké a umělecko-řemeslné prvky, které jsou součástí muzejní budovy, jako například malované stropy z domů U Císařských na Václavském náměstí nebo z Vaječného trhu (dnešní Rytířská ulice) či z kláštera cyriaků na Starém Městě,“
sdělila Šámalová.

Cílem komplexní obnovy interiérů je vytvoření moderního muzea v historickém objektu. Je nezbytné komplexně obnovit interiéry, a to i s technickým a bezpečnostním zařízením. Součástí rekonstrukce interiérů bude i postavení výtahu, čímž se celá budova stane plně bezbariérovou. Nově bude upraveno zázemí pro návštěvníky – pokladna, šatna, muzejní obchod a toalety.

Na rekonstrukci budou dohlížet pracovníci památkové péče, neboť budova je zapsanou kulturní památkou. Realizací bude pověřena firma, která bude vybrána v právě konané soutěži podle zákona o veřejných zakázkách.

„Zrekonstruovanou budovu otevřeme velkou unikátní výstavou rozloženého Langweilova modelu Prahy s využitím moderních audiovizuálních technologií a interaktivních prvků. Prezentovány budou i výsledky výzkumného projektu zaměřeného na využití Langweilova modelu Prahy ve výuce, který byl letos zahájen,“ sdělila ředitelka Muzea hlavního města Prahy Zuzana Strnadová.

Hlavní budova Muzea hlavního města Prahy byla podle návrhu architekta Antonína Balšánka postavena v letech 1896 až 1898; pro veřejnost pak byla společně s expozicemi slavnostně otevřena 27. září 1900. Za 120 let své existence neprošla žádnou generální rekonstrukcí. Uskutečnily se v ní pouze dílčí úpravy především technického charakteru. Její celková generální rekonstrukce byla připravována již od roku 2004, včetně nejprve dostavby a posléze výstavby nové budovy muzea v blízkosti té stávající. V roce 2012 byla dokončena pouze celková obnova fasády, včetně restaurování plastických prvků.


Doplněno Stavbaweb:
Investiční akce rekonstrukce interiérů hlavní budovy bude probíhat podle architektonického projektu ateliéru SGL PROJEKT za dohledu pracovníků památkové péče, neboť budova je zapsanou kulturní památkou.

Vedení Muzea hlavního města Prahy (MHMP) by chtělo na Těšnově zároveň postavit novou budovu a umístit v ní archeologické muzeum. Důvodem je nedostatek místa v současných prostorách muzea. Muzeum k výstavbě nové budovy na Těšnově připravilo výstavu prací studentů architektury pražského ČVUT. K vidění jsou návrhy studentů Ladislava Lábuse a Romana Kouckého. Výstava se pro veřejnost otevřela 19. února a potrvá do 13. června.

Muzeum hlavního města Prahy v závěru loňského roku také rozhodlo o výběru dodavatele na novou vizuální identitu, která se promění podle vítězného návrhu Kláry Horové. Ta vyhrála ve vyzvaném jednokolovém anonymním výběrovém řízení, které bylo vypsáno Muzeem hl. m. Prahy a na jehož organizaci se podílela Unie grafického designu. S novým logem se pojí i zavedení nového zkráceného názvu instituce: Muzeum města Prahy.
Více…www.muzeumprahy.cz

Související články:
Muzeum hlavního města Prahy  20.2.2020

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*