Rekonstrukce panského pivovaru v Libni

První zmínka o libeňském panském pivovaru pochází ze 16. století. Byl součástí libeňského podzámčí a pivo se v něm vařilo až do konce 19. století. Dnes na místě stojí srostlice několika vícepodlažních budov, které vznikaly postupně během celé historie pivovaru. Nelze snadno rozpoznat, že se jedná o bývalý pivovar; prvky a části pro tuto typologii typické byly v minulosti zbourány. Od ukončení činnosti pivovaru byl soubor využíván pouze sporadicky, v posledních dekádách byly budovy prázdné a uzavřené.

Studio Alta, které si v roce 2022 budovy od města pronajalo, nás oslovilo s ideou adaptace objektu na divadelní a kulturní provoz. Postupně jsme společně formulovali zadání, na jehož základě jsme zpracovali architektonickou studii adaptace, která se postupně začíná naplňovat. Realizace bude záležitostí více let a je rozdělena na několik etap –⁠ od základního divadelního provozu až po kompletní kulturní centrum. První z etap by měla být dokončena v roce 2025.  
 
Od počátku jsme se shodli, že chceme jít cestou minimálních zásahů do stávajících budov a spíše hledat způsoby, jak poměrně složitý kulturní provoz dostat do neméně složitého průmyslového objektu bez zásadních stavebních úprav. Jde tedy o typ projektu, u kterého musí architekt hodně přemýšlet a navrhovat, aby se toho výsledně co nejméně stavělo. Přínosem tohoto přístupu je nejenom ekonomická výhodnost, ale také ohleduplnost k historicky autentickému stavu budov –⁠ je třeba vnímat, že z hlediska celé historie souboru může být aktuální konverze relativně krátkodobá, a tedy by neměla být příliš destruktivní. Součástí této koncepce je také záměr nechat objekt a zejména jeho interiéry a povrchy v jejich surovosti, nemaskovat jizvy, a tak maximálně zužitkovat jedinečné, charismatické a typově rozmanité prostory –⁠  od nejstarších renesančních sklepů, přes mohutné podzemní lednice, až po halový prostor bývalého tanečního sálu či zajímavá podkroví. 
 
V budovách se téměř nebourá ani se nestaví nové stěny. Potřebné nové prostory a vybavení se vkládají formou boxů a prvků z nerezové oceli, které jsou striktně současné a na svém povrchu zrcadlí okolní historickou oprýskanost, čímž se stávají do jisté míry nenápadnými. V rámci úprav vznikne také několik nenápadných dispozičních propojení, která umožní provozní integraci jednotlivých částí do jednoho fungujícího celku, a také pár zásahů do historicky méně významných fasád pro otevření budov do okolí. Proměnou projdou také související plochy parteru, které dále posílí zapojení areálu bývalého pivovaru do organismu města.

Autorská zpráva, redakčně upraveno
Foto: archiv 22:22 architekti

Ateliér: 22:22 architekti
Klient: Studio ALTA
Fáze projektu: probíhá realizace

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*