Rekonstrukce polikliniky

Poliklinika byla na sídlišti Lesná vybudována ve složité politické době, pro kterou se často odmítá všechno, co je s ní spojeno. Přesto se tehdy některým autorům podařilo vytvořit kvalitní architekturu, objekt polikliniky je toho příkladem. První fází jeho rekonstrukce byla výměna fasád a zateplení obvodového pláště, kterou měla na starosti brněnská kancelář dkarchitekti. 

„Při rekonstrukci polikliniky bylo naším úkolem najít a obnovit kvality této stavby – například koncept pavilonů, fasádu a materiálové řešení interiérů. Hlavní vadou na kráse bylo nepřehledné dispoziční řešení. Rozhodli jsme se, že dispozice změníme tak, aby se pacienti mohli v budově snadno orientovat. Nepřehlednost způsobil především středový vstupní pavilon, který svou dvoutraktovou dispozicí zakrýval celou druhou část polikliniky. Systém bludiště jsme odstranili novým proskleným pavilonem společně s kruhovým zprůchodněním chodeb. Součástí pavilonu bude box s nabídkou zázemí pro všechny příchozí včetně vertikálních komunikací. Stane se ústředním centrálním bodem, odkud se začíná i končí návštěva polikliniky,“ uvádí architekt David Kudla z kanceláře dkarchitekti.

„ V rámci projektu jsme zpracovali také modernizaci obálky budovy především z tepelně technického hlediska. Původní opláštění bylo odstraněno včetně vrstev střešní konstrukce. Investor však kladl důraz na časovou souslednost stavebních prací, požadoval, aby probíhaly postupně a za provozu objektu, pouze s minimálním omezením v maximální délce 14 kalendářních dní. Zásadní byl proto harmonogram postupu výstavby, který definoval dobu výměny obvodového pláště včetně likvidace azbestových vláken z původních fasádních panelů,“ dodává.

Původní stavba
Sídliště Lesná se nachází na severním okraji Brna, vyvýšená poloha a svažování terénu směrem k jihu zajišťují krásný výhled na město. Základní ideu zahradního města autoři projektu realizovali propojením s Čertovou roklí a vytvořením parků mezi domy. Přírodní podmínky respektovali natolik, že rozvržení objektů nevycházelo z pravidelného schématu, bylo závislé na charakteru terénu – základní podélné budovy kopírují vrstevnice…

Celý článek včetně fotogalerie a technických informací najdete na webu stavitel.cz

Komentáře

  1. Čtenář Stavbawebu says:

    Exteriér doslova otřesný.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*