Rekonstrukce poslucháren FS ČVUT

Rekonstrukce dvou podlaží historického objektu Fakulty strojní navazuje na naše dřívější realizace v areálu Českého vysokého učení technického v Praze na Karlově náměstí. V druhém a třetím podlaží jsou velké posluchárny převážně podél uličních fasád.  Byly ve špatném technickém stavu, a to nejen svým vybavením, ale také kvalitou materiálů.  Důležitým aspektem naší práce bylo co nejméně narušit charakter a historickou výzdobu jednotlivých místností památkově chráněné budovy. Nové prvky jsme proto vložili do objektu pokud možno nezávisle na původních zrekonstruovaných konstrukcích. Součástí řešení bylo i vybavení všech poslucháren moderním systémem vzduchotechniky, akustiky a audiovizuální techniky. Převážnou část této technologie v sobě ukrývají zavěšené akustické podhledy, po obvodě odsazené od stěn.
Veškerý pevný i volný mobiliář místností je nový. Výjimku tvoří dvojice poslucháren, kde byly použity historické sklopné lavice s pracovní deskou, vybrané ze zachovalých kusů a repasované do původní podoby.
Autorská zpráva

Místo: Karlovo náměstí 293/13, Praha 2
Investor: České vysoké učení technické v Praze
Autoři: Magdalena Pappová, Aleš Papp, Milan Vít / CUBOID ARCHITEKTI

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*