Rekonstrukce vily z první poloviny 20. století

Vila na pražské Ořechovce za léta užívání ztratila na svém lesku, přesto její charakter a nesporné architektonické kvality nezmizely. Nové vnitřní uspořádání domu, tj. rozdělení na více samostatných bytových jednotek s vlastními vstupy, vyžadovalo zásahy do fasády. Původní rozvržení vily totiž zahrnovalo pouze dva byty. Všechny nově vzniklé prvky vycházejí z původního tvarosloví a materiálové podstaty. Jsou zakomponovány do stávající stavební substance s pokorou a respektem. Vila si zachovává svůj původní výraz a působí jako by zde v této formě stála od nepaměti.

Nejvýraznějším zásahem vně objektu byla změna hlavního vstupu a s tím spojené vybudování nového schodiště. Historická reminiscence původní vertikální komunikace s ladnými křivkami zábradlí ponechává domu vážnost. Zadní část domu směrem do zahrady je nyní více otevřena do zeleně. V druhém nadzemním podlaží vznikl velkorysý vstup na balkon pomocí velkých prosklených dveří. Podkrovní část jsme doplnili o vikýř s jemnými prolisy na fasádě, které naznačují, že šlo o novodobý zásah. Ovšem i tento prvek se stal pevnou součástí stavební struktury a vytváří pevný a svébytný celek. Původní dřevěná špaletová okna a dveře byly nahrazeny replikami, které kopírovaly jejich členění a materialitu. Nově vzniklé výplně otvorů jsme navrhli v obdobném duchu, aby dům jako celek působil jednotně.
Původní fasáda bez výrazného zdobení či ornamentu byla obnovena včetně jemných detailů u okenních otvorů nebo římsy. Nedílnou součástí úprav bylo i řešení předprostoru domu s novou garáží a revitalizace zahrady za domem. Garáž určená pro dva automobily je rozšířena o technické a skladovací zázemí domu.
Typické oplocení pro střešovickou vilovou čtvrť včetně tvarosloví sloupků a dřevěné výplně bylo obnoveno i s původní nezaměnitelnou barevností. Zahrada je terasovitě rozčleněna, aby bylo možné jednotlivé byty v různých výškových úrovních propojit s exteriérem. Zároveň určitá diferenciace zahrady pomáhá vytvářet soukromější prostory pro obyvatele vily.

Byty mají samostatné vstupy, prostory v mírně zahloubeném podlaží mají přístup na soukromou část zahrady. Součástí návrhu interiéru bylo i řešení kuchyně, úložných prostor a krbu.
Zpracování vnitřních prostor vily se neslo ve stejném duchu a bylo založeno na stejných principech jako řešení exteriéru. Důraz na detail, řemeslné zpracování, střídmost a nadčasovost navrženého nábytku, to jsou základní atributy, které lze nalézt na sebemenším použitém prvku v interiéru. Byt v prvním nadzemním podlaží je řešen obdobně jako prostory o patro níže, má ovšem velkorysé propojení na sdílenou zahradu za domem. Největší obytný celek se nachází v druhém nadzemním podlaží a v podkroví. Interiér tohoto bytu jsme navrhli kompletně dle představy jeho obyvatel.

Technické a technologické řešení změn
Neméně podstatným úkolem při návrhu rekonstrukce vily bylo její technické a technologické řešení, aby objekt splňoval náročné požadavky na energetickou úsporu a zároveň si zachoval svůj autentický výraz. Zateplen je kontaktním zateplovacím systémem, konkrétně 18 cm minerální vaty. Tento zásah není na první a leckdy i na druhý pohled patrný. Tomu napomáhá i použití stříkané omítky a zejména její hrubší struktura. Kompletně vyměněny byly dveře a špaletová okna. Renovací prošla i střecha včetně výměny keramických střešních tašek a doplnění o střešní okna, které prosvětlují podkrovní část bytu. Jako zdroj vytápění bylo použito tepelné čerpadlo s rekuperací včetně nezbytného nuceného větrání.

Autorská zpráva
Foto: Alexandra Timpau


Autoři: monom – Ing. arch Michal Bernart, Ing. arch. Igor Hobza, Ing. arch. Jan Bradáč; spoluautoři Ing. arch. Anna Slavíčková, Bc. Jakub Vašek

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*