Rekreační chata na Lipně

Pozemek stavby se nachází v rekreační lokalitě Šumavy u vodní nádrže Lipno. Na pozemku projektu stála typová dřevěná rekreační chata ze 70. let 20. století, která je nyní nahrazena novostavbou s komfortním zázemím pro provozování horských sportů v každém ročním období. Stavba svým umístěním navazuje na rozvolněný urbanismus zástavby ve svém sousedství a respektuje výškové poměry v území. Pozemek je odcloněn vzrostlou zelení od regionální železniční trati, která prochází územím severovýchodně. Za tratí se jihovýchodně otevírá užší část vodní nádrže Lipno, resp. ústí řeky Vltavy.

Tvarosloví domu čerpá z několika principů šumavské architektury: obdélníkového půdorysu, kompaktního tvaru, orientace po vrstevnici, vytvoření krytého zápraží a výraznější artikulace štítu (předsazení). Stavba je jednopodlažní s podkrovím. Výškové zarovnání okapní roviny s nadpražím oken a dveří na jedné horizontální linii je soudobou interpretací římsy.

Výhled na Lipno, v pozadí s vrcholy Smrčiny a Hraničníku, se stává středobodem projektu. Obytný prostor domu – světnice – se soustředí kolem dominantního štítového čtvercového okna směřujícího na Lipno. Ostatní okna mají přímý výhled do lesa. Les je v interiéru přítomný také materiálem, vůní a barvou. V přízemí je navržen jeden malý pokoj, koupelna, prádelna, malá sauna a místnost pro uložení sportovního a technického vybavení. Podkroví ukrývá koupelnu, komoru a dvě ložnice s kruhovým oknem ve štítu, rámujícím další vrcholy v okolí.

Tři strany domu lemuje dřevěná terasa, která podle své proměnlivé šířky vytváří, spolu s výrazným přesahem střechy, prostor pro různé využití (posezení na slunci a ve stínu, odpočívárna sauny, uložení dřeva a kol).

Objekt je navržen jako dřevostavba z CLT panelů pohledových v interiéru. Skladba je difuzně otevřená s provětrávanou fasádou. Obklad fasády tvoří svislé modřínové profily, okna jsou doplněna integrovanými posuvnými okenicemi, střecha je plechová falcovaná. Realizace byla zajištěna rodinnou firmou 3AE, která kromě kvalitního provedení zajistila, v úzké spolupráci s autorkou, dotažení autorských prvků do posledního detailu. Sdílené hodnoty, smysl pro detail a láska k přírodnímu materiálu rezonují hotovou stavbou.

Materiály
CLT panely Novatop – nosná a pohledová konstrukce
Sibiřský modřín – fasáda
Dub – podlahy
Mastek – krb
Smrková biodeska – kuchyně
Modřínová biodeska – okenice

Autorská zpráva
Foto: Petr Polák

Studio: Les Archinautes
Autor: 
MgA. Gabriela Králová
Umístění projektu: Lipno
Rok projektu: 2020
Rok dokončení: 2021
Zastavěná plocha: 123 m²
Hrubá podlahová plocha: 118 m²
Užitná plocha: 110 m²
Plocha pozemku: 580 m²
Rozměry: 11 x 8 m
Náklady: 6 500 000 CZK

Spolupráce:
Projekční příprava: 3AE s.r.o. [Ing. Radek Vybíhal]
Realizace na klíč: 3AE s.r.o.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*