Revitalizace Pivovaru a podměstí v Lanškrouně

Fotogalerie ke článku (9)

Revitalizace Pivovaru a podměstí v Lanškrouně

Revitalizace Pivovaru a podměstí v Lanškrouně

Revitalizace Pivovaru a podměstí v Lanškrouně - Pivovar v roce 1935

Revitalizace Pivovaru a podměstí v Lanškrouně - Pivovar v roce 1935

Revitalizace Pivovaru a podměstí v Lanškrouně

Revitalizace Pivovaru a podměstí v Lanškrouně

Revitalizace Pivovaru a podměstí v Lanškrouně

Revitalizace Pivovaru a podměstí v Lanškrouně

Revitalizace Pivovaru a podměstí v Lanškrouně

Revitalizace Pivovaru a podměstí v Lanškrouně

Revitalizace Pivovaru a podměstí v Lanškrouně

Revitalizace Pivovaru a podměstí v Lanškrouně

Revitalizace Pivovaru a podměstí v Lanškrouně - Původní stav

Revitalizace Pivovaru a podměstí v Lanškrouně - Původní stav

Revitalizace Pivovaru a podměstí v Lanškrouně - Urbanistický návrh

Revitalizace Pivovaru a podměstí v Lanškrouně - Urbanistický návrh

Revitalizace Pivovaru a podměstí v Lanškrouně

Revitalizace Pivovaru a podměstí v Lanškrouně
Celá fotogalerie (9)

Cílem urbanistické studie je vytvořit městský prostor organicky navazující na staré centrum, který rozvine centrální městskou strukturu desetitisícového města a umožní především pěší propojení přes neprůchodné oblasti bývalého průmyslového areálu.

Zadavatel: Město Lanškroun
Zpracovatel: STAWICZ, s. r. o., atelier ai5
Urbanistické řešení: Přemysl Kokeš, Mikuláš Medlík, Miloslav Jelínek
Spolupráce: Patrik Zamazal, Jan Světlík, Kateřina Kokešová, Petr Keil
Doprava: Milan Volný
Zeleň: Rostislav Marek
Celková rozloha řešeného území: cca 100 000 m2
 
Revitalizace Pivovaru a podměstí v Lanškrouně
PŘEMYSL KOKEŠ

Na západní straně městského centra existuje rozsáhlá poškozená
oblast oddělená od historického města výrazným terénním zlomem.
Tato oblast byla zastavována již ve středověku. U Třešňoveckého potoka
byl postaven renesanční objekt, který byl od roku 1700 přestavován
a rozšiřován pro funkci Liechtensteinského knížecího pivovaru. Pivovar
pracoval až do 90. let 20. století, kdy byl uzavřen.
Rozvoj Lanškrouna utrpěl odsunem tří čtvrtin původního německého
obyvatelstva po druhé světové válce. V době socialistického zřízení
pak došlo především v prostoru podměstí k mnohým demolicím, které
zapříčinily rozpad městské struktury. V devadesátých letech utlumil
výrobu i pivovar a byl uzavřen.

Urbanistická studie „Pivovar a Podměstí“ zahrnuje plochu mezi historickým městem a Třešňoveckým potokem, od Pivovaru ke kostelu sv. Maří Magdaleny. Cílem je vytvořit městský prostor organicky navazující na staré centrum, který rozvine centrální městskou strukturu desetitisícového města a umožní především pěší propojení přes neprůchodné oblasti bývalého průmyslového areálu.
Navrhovaná koncepce vychází z tradičního uspořádání města formou uzavřených domovních bloků, které mezi sebou vytvářejí dopravní koridory (ulice), shromažďovací plochy (náměstí) a relaxační plochy (parky). Pestrost veřejných ploch bude doplněna vytvořením nábřeží kolem koryta Třešňoveckého potoka — komunikace zaměřené na relaxaci.
V budově bývalého pivovaru je navržena pasáž, veřejná krytá ulice s navazujícími komerčními plochami. Celá oblast tak bude využita pro bydlení, obchod, služby, sport, kulturu, školství i drobnou nerušící výrobu.

Rozdělení oblasti na Pivovar a Podměstí je zachováno vytvořením
dvou dílčích center pomocí otevřených prostranství Pivovarského
a Magdalského náměstí. Tyto jsou propojeny sítí stávajících i nově
navržených ulic.
Vzhledem k tomu, že většina pozemků a budov byla v majetku města
Lanškroun a to na uskutečnění projektu prostředky nemá, bylo rozhodnuto, že se budou jednotlivé objekty rozprodávat malým a středním podnikatelům. Existence projektu tak nebude ohrožena jediným developerským záměrem a zároveň bude vytvořena dostatečná podpora pro místní podnikatele.

Pivovarské náměstí
Novou výdlažbou byla vytvořena plocha náměstí se stovkou parkovacích
míst, kolem které jsou postupně stavěny budovy. Dokončeny jsou
již tři: kancelářská budova společnosti Spektrum CZ, Bowlingové
a squashové centrum a bytový dům. Na ploše náměstí přibudou sloup,
kašna a altán, na jejichž vytvoření bude uspořádána sochařská soutěž.
 

Zdroj: autorská zpráva, Stavba 1/2007

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*