Revitalizace ploch u sídliště Kolonie

Revitalizace veřejných ploch zahrnovala komplexní obnovu s úpravami ve všech hlavních funkčních složkách – tedy „od fasády k fasádě“. Obytná kvalita atraktivní městské čtvrti s tradiční blokovou zástavbou byla díky růstu automobilové dopravy postupně snižována, k tomu se ještě přidaly špatný stav chodníků a komunikací, živelné parkování, dožitý městský mobiliář a neudržované vnitrobloky.
V návrhu jsme vycházeli z urbanistické struktury obytného souboru a zároveň reagovali na soudobé provozní a funkční problémy s cílem je bezkolizně vyřešit. Území jsme pojali komplexně: od „umravnění“ vedení podzemních inženýrských sítí přes návrh zklidněné zóny pro celou oblast a zavedení organizace parkování. Zvýšili jsme také prostupnost území pro cyklisty a vymezili plochy pro kontejnerová stání. Navrhli jsme nové výsadby stromů, keřů a dlouhokvetoucích trvalek. Celý projekt byl řešen s důrazem na snížení odvodu množství srážkových vod do kanalizace – parkovací místa jsou vyznačena mezerovitou dlažbou.
V konceptu úprav vnitřních dvorních prostor mezi obytnými bloky šlo zejména o splnění požadavků jejich obyvatel. Společným koncepčním záměrem je čitelnější členění zpevněných ploch (hřiště, odpočinkové plochy, pěšiny) a volných ploch zeleně.
Autorská zpráva
Realizace získala čestné uznání v soutěži Stavba roku Zlínského kraje 2015.


Autoři: Ing. arch. Jan Chlápek, Ing. arch. Milan Chlápek, Ing. arch. Jan Horký, Ing. Milan Koňař, Jaroslav Koňařík
Investor: město Vsetín
Realizace: KKS, spol. s r.o.
Náklady: 44,5 mil. Kč vč. DPH

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*