Rezidence Kollárova 14 v Praze — Karlíně

Fotogalerie ke článku (4)

Šafer Hájek Architekti, Rezidence Kollárova, foto: Filip Šlapal, zdroj: Stavba 6/2006

Šafer Hájek Architekti, Rezidence Kollárova, foto: Filip Šlapal, zdroj: Stavba 6/2006

Šafer Hájek Architekti, Rezidence Kollárova, foto: Filip Šlapal, zdroj: Stavba 6/2006

Šafer Hájek Architekti, Rezidence Kollárova, foto: Filip Šlapal, zdroj: Stavba 6/2006

Šafer Hájek Architekti, Rezidence Kollárova, 2. NP, zdroj: Stavba 6/2006

Šafer Hájek Architekti, Rezidence Kollárova, 2. NP, zdroj: Stavba 6/2006

Šafer Hájek Architekti, Rezidence Kollárova, řez, zdroj: Stavba 6/2006

Šafer Hájek Architekti, Rezidence Kollárova, řez, zdroj: Stavba 6/2006
Celá fotogalerie (4)

Adresa: Praha 8-Karlín, Kollárova 14
Investor: Real Estate Karlín Group
Architekt: Šafer Hájek Architekti, s. r. o./Oldřich Hájek, Petra Čížková, Laco Fecsu, Tomáš Pavlík, Olga Rosová, Jaroslav Šafer
Generální projektant: AED Project, a. s./Aleš Marek, Ivan Hodek, Karel Chlupáč, Petr Sedlák
Generální dodavatel: Podzimek a synové, s. r. o.
Termíny: projekt 03/2004-12/2004, dokončeno 12/2005
Plocha stavebního pozemku: 995 m2
Zastavěná plocha: 774 m2
Celková podlahová plocha: 2631 m2
Celkový obestavěný prostor: 8769 m3
Celkové náklady: 42 mil. Kč
Nosná konstrukce: vyzdívaný železobetonový skelet; konstrukce podlah: dřevěná průmyslová mozaika; výplně otvorů: okna dřevěná typ Eurookna;, izolace: polystyrén, minerální lamely; střecha: inverzní; příčky: keramické (Porotherm)
Autor fotografií: Filip Šlapal

Odůvodnění Klubu Za starou Prahu: Po záplavách v roce 2002 zanikly na území Prahy-Karlína cenné klasicistní domy. Rezidenci Kollárova vestavěli architekti do dvora jednoho z nich, aniž by ho zničili. Přizpůsobili své moderní tvarosloví měřítku starého domu a podali tak důkaz o možné koexistenci starého a nového na karlínském území.

(Zdroj: Kateřina Bečková, Klub Za starou Prahu)


Z autorské zprávy: Stávající uliční objekt z konce 19. století je součástí neporušené východní uliční fronty Karlínského náměstí v blízkosti kostela Cyrila a Metoděje a je nemovitou kulturní památkou. Nový objekt dostavby nepřekračuje výšku hřebene uličního objektu. Hlavní objekt je umístěn podél stávající štítové zdi na severní hraně pozemku. Navržená komposice dostavby - zužující se třípodlažní hmota směrem k plánovanému parku Corso - umožní bytům výhled východním směrem k parku a maximální využití jižní fasády. Menší objekt ve formě samostatné třípodlažní vily je umístěn ke štítové stěně na jižní straně pozemku s výhledy západním a východním směrem. Napříč parcely je umístěn pouze jednopodlažní objekt garáží ukončený bytem s vlastní zahradou.
Fasády objektu směrem k parku Corso jsou maximálně prosklené a stávají se prvním fragmentem nové fasády okolních objektů směrem k budoucímu parku, který vznikne na místě původních továrních hal. Stávající schodiště bylo využito pro přístup do obou objektů — stávajícího z hlavních podest a nově pomocí několika vyrovnávacích stupňů z mezipodest i do dostavby.
Výtah, umístěný těsně vedle schodiště, má výstupy na obě strany a staví ve všech úrovních. V přízemí je umožněn průchod ze dvora do budoucího parku. Střecha garáží je využita pro privátní zahrady přilehlých bytů v 2NP.

(Zdroj: Stavba 6/2006)

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*