Rodinný dům na Červeném kopci

Stavební pozemek se nachází na poměrně prudkém jižním svahu s přístupem ze severní strany. Navíc je území svázané dosti přísnou regulací, která omezuje výstavbu na rodinné domy se sedlovou střechou, jejíž hřeben musí směřovat kolmo na přístupovou komunikaci. Z pozemku je výhled na celý Trutnov.
Zadání se skládalo ze tří úkolů: Vyřešit funkční dům pro dvoučlennou domácnost s požadavkem na návaznost zahrady na obytné prostory. Navrhnout zastřešení venkovní vířivky tak, aby bylo součástí hmoty domu a nikoli přidanou pergolou. Architektonickým řešením vytvořit přidanou hodnotu, která v případě prodeje zvýší cenu a likviditu nemovitosti. S ohledem na orientaci pozemku vůči světovým stranám a na podmínky dané regulačním plánem byla zvolena kompozice dvou kvádrů, které na sobě leží a částečně se překrývají. Tato kompozice je také reakcí na svažitý pozemek a na předpokládaný provoz. Vstup je na úrovni druhého nadzemního podlaží, vstupní podlaží je využíváno méně, zejména návštěvami. Bydlí se v 1. nadzemním podlaží, které má přímý kontakt s jižní částí zahrady.
V 2. NP je kromě vstupní haly pracovna, pokoj pro hosty, koupelna a technická místnost. Hmota druhého podlaží má podélnou osu a také hřeben sedlové střechy orientován přibližně severojižním směrem, čímž je splněna požadovaná regulace. První nadzemní podlaží má podélnou osu orientovanou kolmo na osu 2. NP, tedy východně -západním směrem. Tato kompozice je výhodná, protože všechny obytné místnosti v obou podlažích mají okna jižním až jihovýchodním směrem. Hmota 2. NP navíc přesahuje přes část 1. NP, takže poskytuje zastínění terase a zastřešení vířivky. Hmota 1. NP byla navržena s plochou střechou – díky svažitosti terénu se ale tato střecha směrem od přístupové komunikace jeví jako terasa.
V návrhu se kladl důraz na propojení interiéru obytných místností a exteriéru a to zejména velkými prosklenými plochami v jižní fasádě. Způsob osazení domu do terénu za použití opěrné stěny z pohledového betonu má za následek, že z obytného patra se může vstoupit to prakticky rovinné obytné zahrady o ploše 540 m2 a to na pozemku, který má včetně stavby výměru 850 m2. Objekt při pohledu od přilehlé komunikace působí jednoduchým dojmem, plně se projeví při pohledu ze zahrady. Základní myšlenkou je kontrast dvou hmot a to nejen jejich vzájemnou polohou, ale i materiálového řešení.

Autorská zpráva

 

 Autor: ateliér ROSA – ARCHITEKT, Ing. arch. Martina Rosová, Ing. arch. Michal Rosa
Místo: Hornova ulice, Trutnov, Červený kopec

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*