Rodinný dům na severní Moravě

Na jihozápadní straně probíhá kolem pozemku silnice první třídy, poloha stavby byla kromě toho limitována také ochranným pásmem vedení vysokého napětí. Proto autoři projektu dům umístili v jižní části parcely a od silnice ho oddělili stěnou.

Jednopodlažní stavba má plochou střechu s přesahy, které jsou z východní a západní strany prodlouženy až ke stěně na hranici pozemku. Z jižní strany přesah tvoří zastřešení terasy, na západní terase je v zastřešení kruhový otvor pro strom i pro denní světlo.
Rodinný dům je rozdělen na dvě objemové hmoty: první z nich má bílou omítku, druhá hmota zastřešení je obložena dřevem, a to včetně podhledu.
Provozně je stavba rozdělena na dvě samostatné, na sobě nezávislé části s vlastními vchody. První část je v západní části objektu. Na vstup z terasy navazuje zádveří, z něhož je přístup do obytných prostor propojených s kuchyňským koutem a ložnicí. Druhá část je situována ve východní části – na vstup z terasy navazuje zádveří, odkud je přístup do obytných prostor propojených s kuchyní. Dále se pak vchází do technické místnosti, pánského pokoje a dámského pokoje. Z obytných místností je pomocí balkonových a posuvných dveří umožněn přístup na zastřešenou terasu.

Svislé nosné konstrukce tvoří zdivo z keramických bloků tl. 440 a 250 mm, zakončeno je železobetonovým věncem. Venkovní a spodní líc pasu byl doplněn tepelnou izolací z extrudovaného polystyrenu. Nad pasem se provedla nadezdívka pod záklop střechy, která je také doplněna o tepelnou izolaci. Vnitřní příčky jsou také z keramických zdicích bloků, tvárnice jsou broušené a vyzdívané na lepidlo.
Nosná část konstrukce zastřešení objektu je z dřevěných profilů uložených na železobetonovém pasu. U přesahů střechy nad terasami jsou profily na konstrukci z ocelových válcovaných nosníků. Dřevěné trámy jsou z horní strany ztuženy plnoplošným bedněním, na záklop je natavena parozábrana. Dále jsou uloženy spádové klíny z tepelné izolace EPS. Na tepelnou izolaci je uložena již jen netkaná geotextilie. Finální hydroizolační vrstvu tvoří mechanicky kotvená hydroizolace.
Ze strany interiéru jsou nosné trámy zakryty podhledem z palubek. Podhled ve venkovním prostoru u převislých částí střechy je také z palubek stejně jako obklad atiky.
Oplocení pozemku je provedeno stěnou ze ztraceného bednění tl. 200 mm. Zdivo je uloženo na základovém pasu, v úrovni terénu byla provedena hydroizolace proti zemní vlhkosti. Tvárnice ztraceného bednění jsou vyplněny betonem C 20/25 a vyztuženy betonářskou výztuží. Stěna je z vnější strany obložena umělým kamenem, z vnitřní strany má štukovou omítku a šedý nátěr. Z venkovní strany ji postupně zakryjí popínavé rostliny.
Terasa je z dřevěných desek uložených na rošt z hranolů. Přístupový chodník a část terasy jsou z betonové dlažby, parkovací stání z vegetační dlažby.
Autorská zpráva

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*