Rodinný dům Němčičky

Pozemek se nachází v nově zastavěné lokalitě rodinných domů uprostřed vinohradů jihovýchodně od centra obce. Situován je na severním okraji lokality na rohu a je napojen ze své kratší jihovýchodní strany na místní komunikaci. Má obdélníkový tvar s mírným severozápadním sklonem a poměrně strmým spádem při severovýchodní hranici.
Stavba je koncipována jako jednopodlažní složená ze dvou hmot, které tvoří dvě na sebe kolmá křídla definující hlavní část zahrady. Hlavní obytná část domu má půdorys 9,8 x 9,2 m, garáž a klidová část domu 24,5 x 7,4 m. Obě hmoty jsou propojené komunikačním krčkem.

Dům je na pozemku umístěn v jihovýchodní části při ulici, podélná část domu s rovnou střechou je umístěna rovnoběžně s hranicí pozemku. Toto uspořádání odcloňuje sousední rodinný dům a vytváří soukromí. Obytná část s pultovou střechou je vůči podélné části mírně ustoupena, čím vzniká částečně odcloněné závětří. Pobytová zahrada tvoří přibližně čtverec, dále se svažuje směrem na severozápad i severovýchod k místní komunikaci.

Vzhledem k umístění stavby do svažitého terénu bude v místě založení provedeno vyrovnání terénu. Na rovnou plochu bude umístěn samotný rodinný dům, terasa a pobytová zahrada. Výškové poměry v blízkosti objektu budou upraveny dosypáním, svahováním a opěrnými stěnami.

Dispoziční řešení
Z provozního hlediska je dům rozdělen na vstupní, pobytovou společenskou část, část s technickým zázemím (garáž a technická místnost) a na klidovou část (pokoje, šatna a koupelna). Spojovací krček mezi levou a pravou části domu má funkci vstupního prostoru a zádveří. Krček mezi garáží a klidovou částí propojuje pobytovou část domu s ložnicemi a zároveň prosvětluje chodbu.
Do domu se vstupuje přes spojovací krček, který tvoří zádveří s otevřenou šatnou. V jihozápadní části domu se nachází garáž a technická místnost. Prosklenými dveřmi zádveří se vstupuje do obytného prostoru, který tvoří pracovna s možností odclonění skleněnými posuvnými dveřmi, obývací pokoj s jídelnou a přímo na ni navazuje kuchyň. Z obývací místnosti je možný výstup na terasu a zahradu.
V klidové části jsou ložnice se šatnou, koupelna a dva dětské pokoje, přístupné přes chodbu, která zároveň slouží jako šatna.

Barevné a materiálové řešení  
Studie předpokládá použití keramických cihlových tvárnic na obvodové a nosné stěny domu a obdobných keramických příčkovek na vnitřní příčky. Obvodové stěny budou zatepleny vnějším kontaktním obkladem. Šikmá střecha bude mít dřevěný krov, zastřešení klidové části, garáže a spojovacího krčku bude provedeno železobetonovou monolitickou deskou.
Barevné a materiálové řešení objektu vychází ze základních objemů domu – bíle omítnuté hmoty jsou prolomeny s prosklenými plochami v kombinaci bezrámového zasklení a oken se světle šedými rámy, sjednocenými v logické celky pomocí tmavě šedého cembonitového obkladu.
Šikmá střecha nad hlavní obytnou částí bude pokryta titanzinkovým plechem, ze kterého budou provedeny i veškeré ostatní klempířské výrobky.

Autorská práva

Místo: Němčičky u Hustopečí
Autor projektu: DIMENSE v.o.s.  – Ing. arch. Aleš Putna, Ing. arch. Katarína Zoubková

Komentáře

  1. Čtenář Stavbawebu says:

    Pěkné! Jen ať to investor nepokazí nějakými levnými materiály.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*