Rodinný dům, Praha Řeporyje

Pozemek domu pro čtyřčlennou rodinu se nachází poblíž řeporyjského náměstí a hřbitova. Charakter okolní zástavby variuje od individuálních rodinných domů v nejbližším okolí přes bytové domy až po starší zástavbu vesnického charakteru. Novostavba respektuje měřítko okolních rodinných domů. Vzhledem k urbánní struktuře a orientaci pozemku jsme navrhli půdorys ve tvaru L, přičemž uliční hrana navazuje na sousední zástavbu. Dům se tak otevírá směrem na západ a do klidné části pozemku s dvorem a zahradou. V přední části pozemku při ulici Smíchovská je umístěn objekt garáže a venkovního stání, který spolu s živým plotem a novým stromem nenápadně odstiňuje rodinný dům od rušného silničního provozu.
Dispozičně je dům rozdělen na otevřenou společenskou přízemní část a soukromou nadzemní část s ložnicemi. Důležitým prvkem návrhu byl prostor terasy, která doplňuje půdorys tvaru L a rozšiřuje obytný prostor přízemí o venkovní část přístupnou širokým oknem. V interiéru propojuje obě podlaží dřevěné schodiště s vestavěnými úložnými prostory.

Stavba je konstrukčně koncipována z keramických bloků s kontaktním zateplením se štuky různých struktur od hladkých po hrubé. Okenní otvory jsou na osluněných stranách opatřeny venkovním stíněním, na neosluněných průčelích jsou umístěny v líci omítky.

Autorská zpráva
Foto: Tomáš Balej


 

Autor: FAM Architekti – Pavel Nasadil, Petra Čížková, Jan Horký, Lucie Černá, Jan Bárta
Čistá podlažní plocha: 173 m2
Objem: 928 m3
Statika: První Statická
Sadové úpravy: Terra Florida
Vnitřní prostředí: WATÓ
Hlavní dodavatel: Stavby Smutný, s.r.o.
Vybraní subdodavatelé: Bernt Interiery, Krbystyle
Výpočtová tepelná ztráta: 10,0 kW

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*