Rodinný dům v Bylnici

Dům se nachází v nové rezidenční čtvrti Hrbáč, situované nad starší zástavbou města Brumov-Bylnice. Předností lokality je atraktivní výhled na protější kopcovitý hřeben s typicky karpatskou mozaikou lesů, horských luk a sadů, na zříceninu hradu Brumov a město Brumov-Bylnici. Celá lokalita náleží do III. zóny CHKO Bílé Karpaty. Pozemek stavby se nachází v centrální části rezidenční čtvrti, při „návsi“ tvořené parčíkem s dětským hřištěm. Pozemek má západní orientaci, je poměrně svažitý s výškovým rozdílem 8 metrů.

Stavba přímo navazuje na vstup i vjezd v nejvyšší úrovni pozemku. Vstupní partii domu tvoří terasa s přístřeškem pro dvě vozidla. Z terasy je přímý krytý vstup jak do domu, tak do samostatně stojícího příručního skladu pro umístění jízdních kol, nádob na odpad, zahradního nářadí a podobně. Přisazeným venkovním schodištěm je rovněž možno sestoupit do zahrady. Většina pozemku je ponechána ve své přirozené svažitosti, pouze ve vazbě na hlavní vstup a obytný prostor v suterénu se nachází terasy zasazené do svahu s minimálními terénními úpravami. Na pozemku byla provedena výsadba okrasných a ovocných stromů a keřů.

Hmotové řešení vychází z tvaru pozemku, jeho orientace a terénní konfigurace, avšak zároveň přirozeně respektuje hlavní rysy stavění v národopisné oblasti Jižního Valašska: stavba je orientovaná štítem k hlavní komunikaci, má tvar úzkého protáhlého obdélníka, je zastřešena symetrickou sedlovou střechou osazenou na hmotu domu bez nadezdívky. Stavba je zděná, omítaná, střešní krytina je vláknocementová, okna jsou dřevěná. Opěrné zídky a kůlna jsou zhotoveny z místního lomového kamene. Přístřešek před vstupem je zastřešen nízkou plochou střechou tak, aby dal vyniknout zejména hlavní hmotě stavby. Vzhled domu je střídmý a neokázalý, přes vědomý respekt k místním tradicím stavění nezastírá dobu vzniku.

Vnitřní uspořádání domu do značné míry vychází z terénní konfigurace pozemku, kterou se dům snaží co nejlépe využít. Vstupní podlaží tvoří soukromá – noční zóna bytu. Jsou zde umístěny ložnice, hlavní rodinná koupelna, šatna a prádelna. Půda je přístupná stropním poklopem s výklopnými schůdky. Ze vstupního podlaží lze sestoupit jednoramenným otevřeným schodištěm do suterénu. Suterén je ve své prosvětlené západní části využit jako hlavní obytný prostor domu a je velkoryse propojený s obytnou terasou; je tvořen kuchyní, jídelnou a posezením ve vazbě na centrálně umístěný krb. Toto uspořádání poskytuje mimořádný výhled do zahrady a krajiny se svými přírodními i architektonickými dominantami. Na obytný prostor navazuje koupelna s toaletou, ložnice pro hosty s pracovním koutem, spíž a technická místnost.

Dům je založen na železobetonových základových pasech. Svislé nosné konstrukce i příčky jsou keramické, obvodový plášť tvoří keramický zděný systém s dutinami vyplněnými tepelnou izolací, takže nebylo nutné dům dodatečně zateplovat. Strop nad suterénem a interiérové schodiště jsou železobetonové monolitické. Strop nad přízemím i střecha jsou pak dřevěné trámové, střešní krytina je vláknocementová šablona. Jsou použity okenní i dveřní výplně s dřevěnými rámy a izolačním zasklením. Interiérové stěny jsou omítané, v koupelnách obkládané. Podlahy jsou dřevěné, ve vstupních prostorách a koupelnách je dlažba.

Domovní vytápění je teplovodní, zdroj tepla zajišťuje plynový kondenzační kotel, který ohřívá též teplou užitkovou vodu. Hlavním obytný prostor vytápí podlahové topení, v ostatních prostorách jsou rozmístěny radiátory. Krb s krbovou vložkou tvoří doplňkový zdroj tepla. Dešťová voda je primárně sváděna do podzemní nádrže, z níž je čerpána pro potřebu závlahy zahrady, přebytečná dešťová voda je společně se splašky odvedena do jednotné veřejné kanalizace.

Autorská zpráva
Foto: MgA. Lenka Mitrenga

Údaje o stavbě:
Autor: Ing. arch. Martin Klimecký
Lokalita: Brumov-Bylnice
Zhotovitel stavby: FILMONT, s.r.o.
Návrh zahrady: Ing. Kateřina Vildnerová                       
Plocha pozemku: 1058 m2
Zastavěná plocha stavby: 112 m2
Objem stavby: 850 m3
Užitná plocha: 178 m2
Projekt:  2015–2016
Realizace domu: 2017–2018
Realizace zahrady a okolí domu: 2020–2021

Komentáře

  1. Čtenář Stavbawebu says:

    Dobrý den, jak je prosím řešeno zavírání skladu 1.09? Děkuji.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*