Rodinný dům v Hrabyni II.

Na palubě, v podpalubí.
Severní svah s výhledem na vesnici s věží kostela.  Původně podlouhlý pozemek se záhumenní cestou na jižní straně, hranice mezi kulturou a naturou.  
Namísto výměnku pro rodiče, vznikla v zadní části u záhumenní cesty novostavba rodinného domu pro děti. Dům má dva vstupy. V patře ze záhumenní cesty a v přízemí ze zahrady od rodičů. Je navlečeným korálkem na niti pradávného pohybu mezi životem v obci a práci na poli.  
Samostatně stojící dvojgaráž spolu s domem člení pozemek na část poloveřejnou – terasa s jižním výhledem do krajiny a na část soukromou –  zahrada přimykající se k identitě  vesnice.
Morfologie terénu, světové strany a výhledy daly vzniknout konceptu paluby –  společenského patra s bazénem, levitujícího na podnoži ložnicové části podpalubí.
Uspořádání paluby umožňuje volný pohyb, prolínání interiéru s exteriérem a výhledy všemi směry.  Volně plynoucí prostor, který se dá členit posuvnými stěnami.
Kajuty pod hladinou ponoru, doslovně i v přeneseném slova smyslu intimity, jsou přes anglický dvorek orientovány do soukromé části zahrady.
Svislé nosné konstrukce jsou z keramických tvarovek. Stropy jsou železobetonové monolitické. Dům je vytápěný tepelným čerpadlem vzduch – voda.  Kromě možnosti přirozeného větrání zajišťuje výměnu vzduchu rekuperace.
AUTORSKÁ ZPRÁVA


RD Hrabyně II.
Lokace:  Hrabyně, Moravskoslezský kraj
Investor:  Soukromá osoba
Autor:  Tomáš Bindr, Pavlína Harazimová / Atelier38 s. r. o.
HIP: Michal Výtisk, Atelier38 s.r.o.
Projekt: 2009 -2010
Realizace: 2012 – doposud
Fotografie: Roman Polášek

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*