Rodinný dům v Šebrově

Dům se nachází v obci na okraji Moravského krasu na horním úbočí údolí, je odtud krásný výhled na starou vesnickou zástavbu a okolní lesy. V celém území obce platí tradiční urbanistická regulace, byly požadovány sedlové střechy, podkroví, vikýře, valby… Regulace vycházející z uměle historizujícího tvarosloví často vede k implantaci „katalogových“ či jiných esteticky nehodnotných objektů, které jsou našemu venkovu cizí. Dům s požadovanou sedlovou střechou by při svých půdorysných rozměrech dosahoval značné výšky, z dálkových pohledů by působil nepříznivou hrubou hmotou.
Při zpracování projektu bylo jednou z našich priorit maximální začlenění stavby do charakteru a reliéfu lokality. Podmínku sklonitých střech jsme vyřešili tak, že jsme valbovou střechu s malým sklonem integrovali do kompaktní hmoty domu. Toto řešení je neotřelé, ale pro lokalitu pozitivní řešení.
Stavba dělí pozemek na spíše veřejnou západní část a na soukromou jižní a východní část. Dramatický průběh terénu a atraktivní výhledy v jihovýchodní části vytváří přirozené těžiště domu v jeho jihovýchodní části. Tomu odpovídá i hmotové řešení, které postupně graduje v jihovýchodním rohu stavby. Vodorovný hřeben střechy je nasazen nerovnoběžně s okapy, nejvyšší bod hřebene končí nad jihovýchodním rohem domu. Východní a jižní stěny jsou štítové, nad severní a západní fasádou jsou valby s klasickým sklonem střešní roviny.
Povrch obvodových stěn byl obložen cihlovým pásky, které z dálkových pohledů splývají s okolními sedlovými střechami. Střecha má tmavě hnědou krytinu, garáž je omítnuta kontrastní světle šedou omítkou. Fasády oživuje světlé dřevo, použité na oknech, obkladech a na některých nosných konstrukcích.

Investor si přál, aby všechny zóny domu byly umístěny na jedné úrovni. Hlavní dispoziční osou je dvoupatrová vstupní hala zakončená točitým schodištěm. Na obytnou zónu v jižní části stavby navazuje exteriérový bazén. Severní část domu je vyhrazena technickým a provozním provozům, ve východní části jsou místnosti klidové zóny. V podkroví se nacházejí dva dětské pokoje s koupelnou. Dům je částečně podsklepen, v suterénu jsou umístěny technologie a vinný sklep.

Autorská zpráva

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*