Rodinný dům v Černošicích


Dům nad stoletou vodou
Přízemní rodinný dům je situován v okrajové části města, nedaleko Berounky v území ohroženém záplavami. Úroveň obytných místností se nachází nad hladinou stoleté vody, jejich napojení na pozemek zajišťuje terénní násyp. Severovýchodní polovina domu je dvoupodlažní, suterén s garáží dělí přízemí na dvě úrovně. Společenský prostor s kuchyní a jídelnou, který se celoprosklenými stěnami otevírá na jihovýchod a jihozápad, má nadstandardní výšku, čtyři schodišťové stupně vedou do soukromé části s ložnicemi a zázemím. Hlavní prvek domu tvoří vegetační železobetonová střecha s masivní atikou, jejíž výrazný přesah chrání terasu před deštěm a sluncem. Vnější stěny jsou zvýrazněné strukturovanou omítkou zemité barvy, již doplňují antracitové okenní rámy z hliníku. Interiéru dominuje masivní dřevěná podlaha a bíle lakovaný vestavěný nábytek.
Autorská zpráva

A house over a one-hundred-year-flood
This one-story family house is located in the outskirts of the city, near the Berounka river in an area threatened by flooding. The living rooms are located above the level of the flood, their connection to the land is provided by an embankment. The north-eastern half of the house has two stories, as the basement with a garage divides the ground floor into two levels. The living room with kitchen and dining room with fully glazed walls opens to the south-east and south-west and its height is above standard. Four stairs lead to a private area with bedrooms and facilities. The green reinforced concrete roof with a massive parapet, the significant overhang of which protects the ground-floor terrace from rain and sun, is the main element of the house.
The exterior walls are accented with textured earth-coloured plaster and anthracite aluminium window frames. The interior is dominated by a solid wooden floor and white lacquered built-in furniture.
Architect’s report

Místo stavby / Building location: Černošice, Středočeský kraj
Autoři / Architects: Ján Stempel, Jan Jakub Tesař / Stempel & Tesař architekti
Spolupráce / Cooperation: Natálie Vodičková, Jan Vodička, Rüpik
Zastavěná plocha / Built-up area: 240 m2  
Užitná plocha / Usable area: 206 m2 
Plocha pozemku / Plot area: 1186 m2  
Obestavěný prostor / Volume: 1100 m3 
Projekt / Design phase: 2018
Realizace / Implementation: 2023
Foto: Filip Šlapal

Vyšlo v časopise Stavba 3/2023
 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*