Rodinný dům v Kunraticích

Stavba vychází ze základního obdélníkového půdorysu. Hmotově je pojednána jako těžký betonový kvádr na odlehčené, prosklené podnoži (1. NP). Systém vnitřních atrií zaručuje maximální intimitu ve všech prostorách a řeší tak těsný kontakt domu s veřejnou plochou.
Dům má jedno podzemní podlaží, dvě nadzemní a malou pracovnu na horní střeše. 1. NP má obytný charakter, směrem do ulice je uzavřeno, do zahrady se masivním prosklením otevírá. 2. NP je klidovou zónou s ložnicemi, jeho půdorysná plocha přesahuje přízemí a vytváří tak kryté prostory a stínění. Pracovnu na střeše z lehké konstrukce jsme od hran objektu odsadili tak, aby byla pohledově maximálně potlačena.
Konstrukčně se jedná o železobetonovou stavbu v kombinaci s ocelovými sloupy. Na domě bylo použito několik typů betonu dle konkrétního umístění. Hlavní inovace vychází z použití modifikovaného liaporbetonu, takže byly vyloučeny složité detaily kolem sendvičových konstrukcí a isonosníků. Použité stěny o tl. 700 mm nevyžadují žádnou dodatečnou tepelnou izolaci. Také stropy jsou vybetonovány včetně konzol v jednom monolitickém celku, tl. 530 mm. Konstrukční výška je proměnlivá, světlá výška místností je ve všech hlavních prostorách 2,8 m. Střechy jsou ploché, pochozí s terasami nebo ozeleněné extenzivní vegetací.

Autorská zpráva
Foto: Iveta Kopicová

Dodavatel: ROSS Holding a.s., Havlíčkův Brod
Zastavěná plocha: 316 m2


Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*