Rohanský ostrov se dočká revitalizace, vznikne tu nový park

Celé řešené území o rozloze 56 ha se rozkládá od Karlína po Libeň a vznikne na něm i nový přírodní park. V meandru Vltavy plánuje Praha částečně zachovat tamní městskou divočinu a většinu oblasti postupně revitalizovat pro volnočasové aktivity. Území musí také plnit funkci protipovodňové ochrany Prahy.  V současné době probíhá příprava zadání Koncepce Rohanského ostrova a Libeňských kos, která bude výchozím podkladem pro rozvoj území. Tato Koncepce bude výsledkem mezinárodního soutěžního dialogu. Projekt Rohanský ostrov poprvé IPR Praha představí v úterý 8. prosince prostřednictvím online streamu z prostoru CAMP.

Budoucí podobu Rohanského ostrova řeší IPR Praha ve spolupráci si místními aktéry a aktivními obyvateli. Oblast o rozloze přibližně poloviny Stromovky bude revitalizována za účelem vzniku přírodního parku metropolitního významu, poslední neřešené území v širším centru města tak získá novou podobu. „Bude se jednat o velký městský park nabízející prostor pro odpočinek i sport. V projektu vycházíme z historie území a jeho tradic, počítáme také s obnovením ostrova, který tu býval po staletí, i když na jiném místě,“ popisuje Petr Hlaváček, náměstek primátora pro územní rozvoj. „Naší snahou je přiblížit se zpátky k původní říční krajině, a podpořit tak kontakt člověka s řekou,“ doplňuje. Kromě parku čeká území také výstavba tisíce bytových jednotek a administrativních prostor, které podél ulice Rohanské nábřeží vznikají v rámci projektu Rohan City.

Protipovodňová ochrana centra města
Projekt propojení slepého ramene Vltavy s hlavním korytem pomocí nového kanálu, který je součástí protipovodňové ochrany centra města, je dlouhodobě zanesen do Územního plánu hl. m. Prahy a z roku 2008 je na něj vydáno platné územní rozhodnutí. „Projekt přinese nejen zajištění další možnosti rekreace v centru města, rozšíření biodiverzity a obnovení přímého kontaktu s řekou, ale také ochranu města před povodněmi,“ říká Petr Hlubuček, náměstek primátora pro životní prostředí. Lokalita je dlouhodobě součástí protipovodňové ochrany centra města. „Cílem projektu je snížit hladinu Vltavy při povodních, a hlavně zpomalit proud řeky. Toho docílíme snížením úrovně terénu a vytvořením nového obtokového ramene řeky. V návaznosti na terénní úpravy bude prostor nového Rohanského ostrova mezi stávající cyklostezkou a korytem Vltavy upraven pro rekreaci,“ vysvětluje Petr Hlubuček. Projekt spojuje vodohospodářskou funkci s místní krajinou a zároveň přináší Pražanům volnočasové vyžití.

Koncepce Rohanského ostrova se také dotýká rekonstrukce Libeňského soumostí. Nová studie počítá v roce 2022 s opravou historického mostu Pavla Janáka z roku 1928 a následně se vznikem nového inundačního soumostí, které je také součástí protipovodňových opatření. V rámci rekonstrukce dojde i k rozšíření chodníků a vzniku cyklopruhů v celé délce soumostí a k vybudování zcela nových bezbariérových ramp na Rohanský ostrov. 

Mezinárodní soutěžní dialog na vytvoření Koncepce Rohanského ostrova
IPR Praha v současné době připravuje podklady a zadání pro vyhlášení mezinárodního výběrového řízení se soutěžním dialogem, který bude vypsán na podzim příštího roku a již během něj vznikne Koncepce Rohanského ostrova. Některé vybrané části území budou řešeny až do detailu krajinářsko-architektonické studie. Celý proces bude založen na zapojení veřejnosti a místních aktérů „Soutěžní dialog představuje druh výběrového řízení, který je vhodný při hledání řešení pro složitá rozsáhlá veřejná prostranství, kde dochází ke střetu velkého množství často proti¬chůdných názorů. Výhodou soutěžního dialogu je možnost postupně upravovat zadání tak, jak se vyvíjí názory všech zúčastněných. Proces je oproti klasické soutěži o návrh výrazně flexibilnější, což je při návrhu takto velkého veřejné prostranství velkou výhodou,“ vysvětluje Ondřej Boháč. Výsledky mezinárodního soutěžního dialogu, tedy vítězný tým a Koncepce Rohanského ostrova, by měly být známé za dva roky.

První představení projektu Rohanského ostrova proběhne v úterý 8. prosince od 19.00 hodin v Centru Architektury a Městského Plánování CAMP. Přednášky a následná diskuze budou probíhat online. 

tisková zpráva

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*