Rozhledna na Kamenném vrchu v Brně

V sobotu 17. září ve 14 hodin bude slavnostně otevřena nově opravená rozhledna na Kamenném vrchu v lesoparku nad ulicí Raisovou v Brně.
Projekt zpracoval Atelier Štěpán.


V sobotu 17. září ve 14 hodin bude slavnostně otevřena nově opravená rozhledna na Kamenném vrchu v lesoparku nad ulicí Raisovou v Brně. Během letošního léta se tak podařilo dokončit obnovu lesoparku, který kdysi tvořil rekreační zázemí pro pacienty ozdravovny i ostatní obyvatele Brna. Po mnoho let byl lesopark ponechán přirozenému vývoji, ale i chátrání, v zeleni ukryté stavby pomalu propadaly zapomnění. Nyní se část z nich vrací do života.

Lesopark byl založen jako součást ozdravovacího areálu „Městské nemocenské pojišťovny – pokladny“ před první světovou válkou. V lesoparku stála řada objektů, sloužící pro rekonvalescenci pacientů (koupaliště, lehárna, kuželna, vyhlídková věž, rosarium), i pro chod ozdravovny (ženský pavilon, vodojem). Ozdravovna v původním pojetí byla v roce 1948 z politických důvodů zrušena, v budově sanatoria byla zřízena městská nemocnice, objekty vhodné k bydlení byly rozprodány soukromníkům, objekty v samotném lesoparku podlehly naprosté devastaci, neudržovaný lesopark byl ponechán živelnému vývoji. V současné době je v bývalém sanatoriu Doléčovací a rehabilitační oddělení, součást Fakultní nemocnice U sv. Anny.

Celá obnova vzešla z iniciativy Městské části Brno Nový Lískovec, projekt zpracoval Atelier Štěpán v letech 2008-2011. V celém záměru byl brán ohled na životní prostředí.
Aktuální etapa navázala na dva roky starou obnovu zeleně. Její koncepce staví na kontrastu mezi centrální, nově parkově upravenou zónou a okolními lesními partiemi, ponechávanými přirozenému vývoji. Nejdříve bylo zapotřebí odstranit všechny havarijní stromy, nežádoucí souvislé porosty náletových dřevin v původně parkově upravených zónách i přehoustlé skupiny jehličnanů. Po celém lesoparku bylo nutné zlikvidovat invazivní druhy dřevin. Na plochách uvolněných po odstranění dřevin byl založen trávník a prudší svahy pokryty protierozními kokosovými rohožemi. K podtržení parkového charakteru byla vysazeny doplňkové druhy dřevin, které mají hlavně zpestřující funkci. Další prioritou se stala rekonstrukce tzv. páteřní cesty, propojující dva významné vstupy do lesoparku.
V roce 2010 byl proveden nový vrt, jako zdroj vody pro potřeby lesoparku.
Letos došlo k rekonstrukci stávajících železobetonových staveb – původní rozhledny a bazénu, k vybudování elektrické a vodovodní přípojky, dalších cest, vybavení lesoparku mobiliářem a informačním systémem.

Původní rozhledna byla v havarijním stavu. Byla provedena její poetická rekonstrukce, vyplývající ze soudobého funkčního řešení a mírně posunutého vnímání objektu. Při sanaci původní rozhledny bylo nutné objekt staticky zajistit a nově tvořit povrch monolitické stavby. Tato rozhledna nyní funguje jako altán, vstup na vyhlídkovou plošinu na střeše je možný po domluvě. V stavbě je rovněž nika s tekoucí vodou a rezervoár na vodu ze zemního vrtu.

Rozhledna v meziválečné době

Dochovaný železobetonový bazén kdysi sloužil jako rehabilitační plovárna, pravděpodobně s šatnami a zázemím. Voda byla čerpána ze studny, která se dnes nachází na soukromém pozemku.
Bazén byl letos staticky sanován a obnoven, jeho hloubka se snížila na 0,5m z důvodu bezpečnosti a funguje jako jezírko. Voda do něj přitéká „korýtkem“ z nového vrtu, přebytečná voda se vsakuje v plochách pod bazénem.
Plocha kolem bazénu je upravena pro posezení a „pozorování vážek“.

Od letošního září bude tedy lesopark otevřen pro návštěvníky nejen z přilehlých sídlišť – Nového Lískovce, Bohunic, ale i Brňanům, přespolním….
akad. arch. Vanda Štěpánová, Ateliér Štěpán


Název stavby: Obnova lesoparku s rozhlednou nad ulicí Raisova
Místo stavby: Brno, městská část Nový Lískovec
Plocha pozemku: cca 60 000 m2
Zadavate:l Statutární město Brno, městská část Brno – Nový Lískovec
Projektant: Ing. arch. Marek Štěpán / Atelier Štěpán
Autoři: Vanda Štěpánová, Marek Štěpán, Petr Förchtgott
Datum zpracování studie: 5 / 2008


Obnova lesoparku s rozhlednou nad ulicí Raisova
 
Studie –  PDF

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*