Sacre Coeur2

Rezidence Sacre Coeur2 se nachází v Praze 5 – Smíchově mezi ulicemi Holečkova, Kmochova, Grafická a Kobrova, přímo nad tělesem strahovského automobilového tunelu (SAT) a v těsné blízkosti konstrukce servisního tunelu SAT, kde v místě původní prvorepublikové zástavby vznikla díky stavbě Strahovského tunelu od roku 1985 proluka. Autorem projektu je ateliér Schindler Seko Architekti, developerem je společnost SATPO.Lokalita: Holečkova ulice, Praha 5
Investor: SATPO, s. r. o.
Architekt: SCHINDLER SEKO ARCHITECTS / www.schindlerseko.cz
Hlavní architekt: Jan Schindler
Architekt: Jana Hamrová, Petra Hlaváčková
Generální dodavatel stavby: METROSTAV, a.s.
Soutěž: 2007 (1. cena)
Soutěžní tým 2007: Jan Schindler, Ludvík Seko, Lukáš Brom, Petra Hlaváčková
Vizualizace: Realview
Společnost SATPO, ke dni 24.3. 2014, předala stavební společnosti METROSTAV, a.s., stanoviště pozemku pro výstavbu rezidenčního projektu Sacre Coeur2 a byly zahájeny stavební práce.
Kolaudace:  plánovaná na 3.Q. 2015
Předání bytových jednotek klientům: plánováno na 1. Q. 2016.

Celková plocha: 13 500 m2
Dispozice a velikost bytů:
5 penthousů  s výměrou od 165 až do 255 m2
8 loftů s dispozicí od 2+kk do 6+kk a výměrou od 77 do 224 m2
72 apartmánů s dispozicí od 1+kk do 5+kk a výměrou od 34 do 182 m2

Předpokládaná celková investice: 760 Mio  CZK
Financování – hlavní investor –  společnosti SATPO

Další plánované etapy, projekty
RSC III (dům pro seniory): má územní rozhodnutí (ÚR) a podanou žádost o stavební povolení
RSC IV: má územní plán,  nemá ÚR

Architektonický koncept
Ačkoliv se lokalita nachází v centru města, má charakter spíš městské periférie. Stavba strahovského tunelu nabourala přirozenou urbánní strukturu, důsledkem je současná nehostinnost místa. V bezprostřední blízkosti se nachází vzácná památka – novorománský klášter s kostelem Sv. Gabriela (dostavěn v roce 1891), kde nyní sídlí Česká pošta. Lokalita je ohraničená ze severu ulicemi Holečkova, na jihu Grafickou, na východě Kobrovou a na západní straně Kmochovou ulicí. Městská struktura v bezprostřední blízkosti historického centra i vrchu Petřín zde byla po řadu let narušena, lokalita připomíná periférii se všemi doprovodnými negativními rysy.

Polyfunkční dům s bytovým domem uzavírají narušený blok stávajících domů, v blízkosti lokality se také nachází park Sacre Coeur. Záměrem návrhu je tento park vtáhnout do středové části mezi navrhované objekty, do návrhu tak dosadit kvalitu zeleně. Park zároveň dává vyniknout pohledové ose směřující ke klášteru Sv. Gabriela. Návrh zeleně chce navázat i na pokračující zahradu Kinských. Současná stopa městského prostoru sleduje nejvíce ulici Holečkova. Navrhovaná dostavba bloku ustupuje před klášterem sv. Gabriela do pozadí a vytváří před sebou místo Ë?náměstíË?, které v rámci ulice vytváří prostorové rozšíření a dává vyniknout stavbě novorománského kláštera.

Předmětem návrhu jsou novostavby Polyfunkčního domu (SO1) a Bytového domu (SO2) (dále Polyfunkční blok). Důležitou součástí návrhu je vybudování nového veřejného parku vedle Polyfunkčního bloku, který má navázat na stávající park Sacre Coeur. Propojení obou parků je podpořeno zklidněním stávající komunikace Grafické. Polyfunkční blok je obsluhován z ulice Grafická. Dalším důležitým bodem je vytvoření nového městského prostoru před jedním ramenem Polyfunkčního domu směrem do ulice Holečkova.

Bytový a Polyfunkční dům mají společný krytý parking. Polyfunkční dům má v prvních dvou nadzemních patrech prostor vyčleněn pro obchod, ve zbývajících třech patrech jsou bytové jednotky. Bytový dům obsahuje bytové jednotky větších a prostornějších rozměrů. Dohromady spolu tvoří objekt ve tvaru půlbloku. Jelikož se převážná část stavby nachází nad podzemní stavbou tunelu, jsou obě ramena půlbloku řešena jako mostové nosníky, které tunel překračují. Poslední 6. nadzemní podlaží obou domů je tvořeno penthausy se střešními terasami a tím rozšiřuje spektrum výběru nabízených bytů.
loft
Stavební řešení
Konstrukčně je objekt rozdělen na tři samostatné dilatační celky. Objekt SO-01 obsahuje 3 dilatační celky (severní křídlo objektu, východní křídlo objektu, zastřešení parkingu (atrium), objekt SO-02 je samostatným dilatačním celkem odděleným od objektu SO-01. Vlastní konstrukce objektu je značně ovlivněna konstrukcí SAT, na které se objekty nalézají. Protože těleso SAT není schopné přenést zatížení vyvolané stavbou je navržena ocelová konstrukce jižního a severního křídla objektu, která Ë?přemostíË? konstrukci tunelu a přenese zatížení do okolí stavby SAT.

Sacre Coeur2
Novostavba  s půdorysem podkovy a šesti vchody má celkem 6 nadzemních podlaží. Ve dvou podzemních podlažích budou umístěny sklepy a celkem 109 parkovacích stání s výjezdem z  Kobrovy ulice. Parkovací stání ještě doplní 19 venkovních míst. Sacre Coeur2. nabízí k výběru tři různé typy rezidenčních jednotek. Vedle limitované nabídky 8 loftů, umístněných v prvních dvou patrech, zde bude celkem 72 apartmánů zabírajících třetí až páté patro o velikosti 1+kk až 5+kk a 5 luxusních penthousů přímo na střeše objektu. Koncepcí i standardních bytů je oddělená obývací a privátní zóna. Každá obývací zóna má vlastní WC s umyvadlem. Prostorově velkorysé ložnice, dětské pokoje a další místnosti se nacházejí v privátní zóně bytové jednotky. Byty 3+kk a 4+kk mají ve standardním provedení 2 koupelny, jedna je vždy součástí ložnice rodičů. Každý z bytů v Sacre Coeur2 má u vstupu umístněnou šatnu nebo prostor pro vestavěnou šatní skříň, nechybí ani technická místnost pro pračku a úložný regálový systém. Ke každému bytu patří balkón nebo terasa, ke každému mezonetovému bytu náleží zahrádka. Vily se střešní zahradou a terasami představují penthousy. Samozřejmostí je příprava pro krb, jacuzzi na terase, velkorysé úložné prostory, počet parkovacích míst dle potřeby, prioritní předvolba výtahu pro jízdu dolů. Součástí koncepce každého z pěti penthousů je velkoplošné prosklení interiéru, které nabízí majitelům panoramatické výhledy na Prahu. Každá ze střešních vil má prostornou terasu v rozloze od 190 m2 do 374 m2. Byty jsou vybaveny klimatizací, celoplošným podlahovým vytápěním a kvalitními dřevěnými masivními podlahami. Součástí standardů jsou moderní technologie jako optická síť, zabezpečující příjem televizního a datového signálu pro vysokorychlostní internet, satelit či možné napojení na kamerový systém.

loft loft
Penthouse
Rozhovor s architektem Janem Schindlerem o lokalitě Smíchova a revitalizaci městské periférie

V oblasti smíchovského kopce nenavrhujete bytový dům poprvé: Rezidence Sacre Coeur II je pokračováním předchozí intervence hned naproti. Co tyto dva bytové komplexy spojuje a v čem se naopak liší?
J. Schindler: Z urbanistického hlediska je spojuje snaha o scelení městské blokové struktury, která byla během minulého režimu zničena výstavbou Strahovského tunelu. Mezi oběma budovami vznikne nový veřejný prostor s obchodním vybavením v parteru, v jehož těžišti se nachází dopravní obslužnost lokality. Neviditelným společným jmenovatelem obou projektů je právě podzemní stavba tunelu, která ale z technického hlediska podmínila největší rozdíl – nový objekt překračuje celý objem tunelového tělesa formou mostu. Obdobně jako u slavného Ponte Vecchia ve Florencii se tedy bude bydlet přímo v mostě.

Vaším návrhem uzavíráte doposud otevřený a nedostavěný blok, snažíte se dosavadní městskou periférii nahradit novým obsahem.
J. S.: Myslím, že doby nekoordinované solitérní zástavby na okraji Prahy jsou překonané a lidé začínají vnímat výhody spojené s bydlením v centru. S tím souvisí také nutnost zahuštění městské struktury a doplnění parteru o nové veřejné prostory s městským vybavením, zelení a adekvátním řešením dopravy a parkování. Naší snahou je zakomponovat všechny tyto ověřené atributy do nově vznikající lokality.

Jak jste se vyrovnali s monumentálním komplexem neorománského kláštera Sv. Gabriela, který je přímo naproti? Promítla se to nějak do vašeho návrhu?
J. S.: Vnímáme klášter jako hlavního hráče celé kompozice a tomu také podřizujeme proporci a umístění dostavovaného bloku. Ponecháváme volný prostor pro nerušené panoramatické průhledy podél parku a ze Smíchova a zároveň ustupujeme z profilu uliční zástavby v ulici Holečkova, tak abychom vytvořili důstojnější odstup od klášterního komplexu.
Penthouse
V charakteristice projektu používáte termín Ë?městská periférieË?: v Praze takových míst najdeme celou řadu. Postupně se takto k lepšímu proměňuje například Rohanské nábřeží, kde právě nyní dokončujete administrativní centrum River Garden II a III. Mají tyto lokality něco společného? Administrativní budova je monofunkční, Rezidence Sacre Coeur II přinese do lokality nový život a funkce…
J. S.: Oba zmíněné projekty jsou pro nás pozitivní tím, že vnášejí život do centrálních míst, která nejsou začleněna do městského organismu. Projekt Sacre Coeur je specifický tím, že nikdy nebyl industriální lokalitou a spíše je pro mě nepochopitelné, že se na takto krásném místě už dávno nebydlí… V případě Rohanského nábřeží se jedná o rozsáhlý záměr přetvořit industriální zónu na novou městskou čtvrť s bydlením, kancelářemi a občanskou vybaveností. Naše právě dokončovaná stavba představuje jednu z etap a jsem přesvědčen, že i administrativní funkce s obchodním parterem dokáže nastartovat městský život.

Stavebně technické řešení muselo vzít v potaz, že přímo pod domem vede tubus Strahovského tunelu. Jak jste řešili parkingy a další podzemní provozy domu?
J. S.: Parkingy a sklepy jsou umístěny pod celým objektem a jako jediné části bloku jsou postaveny na stropě tunelu, který klesá ve směru okolního terénu. Jednopodlažní prostor garáží tedy kaskádovitě kopíruje daný sklon a vytváří tak prostorově zajímavé terasy, na kterých parkují auta.

Závěrem: co dnes podle vás charakterizuje moderní městské bydlení? Jaké parametry by mělo splňovat?
J. S.: Kromě již částečně zmiňovaných vnějších městotvorných faktorů je podle mě neméně důležité vytvořit kvalitní a uživatelsky příjemné prostředí uvnitř domu a každého jednotlivého bytu. Obecně se dá říct, že kvalitní bydlení vnímáme, nejen když jsou naplněné základní fyziologické potřeby, ale také pokud se podaří harmonicky skloubit všechny potencionální uživatelské režimy. Mám na mysli například ranní odjezd do práce nebo odchod do školy, příchod návštěvy, odjezd na dovolenou, večeře na terase nebo odpočinek o víkendu apod.  Dalším důležitým faktorem pro bydlení považuji adekvátně vybrané materiály a detaily počínaje vstupem se zvonky, vstupní halou, poštovními schránkami, výtahy, schodištěm, až po dveřní kliku a správně umístěný vypínač.

podle podkladů ateliéru SCHINDLER SEKO ARCHITECTS a tiskové zprávy společnosti SATPO

Penthouse 

 

 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*