Seminář: Aktuální velká novela zákona o veřejných zakázkách

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství a Česká společnost pro stavební právo zvou na odborný seminář Aktuální velká novela zákona o veřejných zakázkách. Koná se 20. 6. 2012 od  09:00 do 15:00 hod na adrese Nadace, Václavské nám. 31, 110 00 Praha 1.


Seminář je zaměřen na:
Seznámení s jednotlivými ustanoveními „velké novely“ zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (v platném znění), přijaté s účinností od 1.4.2012 zákonem č. 55/2012 Sb. Novela obsahuje značné množství zásadních změn v procesu zadávání veřejných zakázek, a to ve všech jeho fázích, jakož i nové povinnosti při realizaci veřejných zakázek. .

Odborný seminář určen pro:
zadavatele veřejných zakázek (zejména pracovníky státní správy a samosprávy), dodavatele (uchazeče, resp. zájemce) a konzultační a poradenské firmy působící v oblasti zadávání veřejných zakázek. .

Odborný garant:
Ing.Petr Serafín, místopředseda představenstva České společnosti pro stavební právo (ČSpSP)
Lektoři:

– Mgr. David Dvořák, LL.M., partner advokátní kanceláře MT Legal, s. r. o., spoluautor původního zákona o veřejných zakázkách, člen představenstva České společnosti pro stavební právo, člen Legislativní komise ČKAIT;
– Ing. Petr Serafín, zaměstnanec Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, člen představenstva České společnosti pro stavební právo, spolupracovník S.I.A. – Rady výstavby a dalších nevládních organizací, specialista zejména na veřejné zakázky ve stavebnictví.
 
Oba se dlouhodobě věnují přednáškové, publikační a metodické činnosti v oblasti veřejných zakázek, vydali mj. publikaci Veřejné zakázky ve stavebnictví.

Organizační garant:
Mgr. Eva Podlešáková, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské náměstí 833/31, 110 00 Praha 1 – Nové Město
tel: 224228910, email: podlesakova@abf-nadace.cz
web: www.abf-nadace.cz

 

Přihláška:
On-line přihláška zde.

Program:
Program semináře bude členěn do ucelených bloků, jejichž obsahem budou úpravy, změny a novinky zejména v těchto oblastech:
– Obecné úpravy, definice, nové instituty,
– Finanční limity,
– Postupy v jednotlivých druzích zadávacích řízení,
– Zadávací dokumentace a její poskytování,
– Vymezení kvalifikace a její prokazování,
– Požadavky na nabídky, otevírání obálek,
– Posouzení a hodnocení nabídek, hodnotící komise,
– Zrušení zadávacího řízení,
– Uveřejňování,
– Námitky a dohled ÚOHS.
 
Výklad bude podpořen podrobnou prezentací. Dostatečný prostor bude věnován odpovědím na dotazy a vysvětlení případných nejasností.

podle podkladů pořadatele

 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*